Dette er tekstversionen af IRS-Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af IRS-Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


IRS-Sydvestjysk Sygehus


Al forskning ved Sydvestjysk Sygehus er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet (SDU), i IRS-Sydvestjysk Sygehus, og ledes af Koordinerende forskningsleder Torben Knudsen, Specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afdeling, dr.med., ph.d., klinisk lektor. Forskningscenteret er funderet og placeret på sygehuset i Esbjerg.

 

Formål

IRS-Sydvestjysk Sygehus har til formål at opbygge ny og støtte eksisterende forskning på Sydvestjysk Sygehus, herunder sikre dannelse af netværk mellem forskere. Sygehusets forskning omhandler al forskning med relevans for de kliniske funktioner - det gælder forskning i relation til behandling, diagnostik, pleje terapi, forløb og organisering mv.

 

Forskningen og forskere

Forskningen sker via forskningsgrupper, professorer, kliniske lektorer og ph.d.-studier, men også som enkeltstående forskningsprojekter, der udføres af ansatte i øvrigt. Forskerne er primært ansat i kombinationsstillinger dvs. som forsker på SDU og klinikker på Sydvestjysk Sygehus.

Forskningscenteret arbejder med fokus i Sydvestjysk Sygehus forskningsstrategi, hvor forskning på tværs af fag og afdelinger er et vigtigt indsatsområde.

 

Undervisningslektorer

Til centret er også tilknyttet SDU-undervisningslektorer, som står for de kliniske undervisningsforløb for læger og medicinstuderende.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk