Dette er tekstversionen af Kardiologisk Forskningsenhed
Klik her for at komme til den grafiske version af Kardiologisk Forskningsenhed

Forside - Læs op - Sitemap


Kardiologisk Forskningsenhed


Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet. Forskningen indgår som en integreret del af afdelingens kliniske funktioner og varetages i samarbejde med Kardiologisk Forskningsenhed.


Hovedforskningsområderne er:

1. Åreforkalkning

1.1 Risiko for tilbagevendende symptomer ved stabil angina: Association til hjerte-CT/FFRCT.

1.2 Prognose ved stabil angina: Kan død, myokardieinfarkt og uplanlagt revaskularisering forudsiges ved FFRCT.

1.3 Koronar plaque morfologi hos asymptomatiske patienter med nydiagnosticeret type-2 diabetes mellitus – Association til fysiologiske og biokemiske parametre.

1.4 Karakteristik af det perikoronare fedtvæv hos raske, patienter med diabetes og stabil angina. Hjerte-CT studier.

1.5 Intensiv lipidsænkende behandling hos patienter med verificeret koronarsygdom ved hjerte-CT:  Modulerende effekter på koronare  plaques, koronar fysiologi (FFRCT), perikoronart fedtvæv, inflammation og  fibrinstruktur-FlowPromote.

 

2. Atrieflimren

2.1 Integreret, skræddersyet, holistisk rehabilitering og risikofaktormanagement hos patienter med atrieflimren–iRR-AF.

2.2 Semaglutid til reduktion af arytmibyrden hos patienter med overvægt/fedme og atrieflimren – SOCRATES-AF.

2.3 Koagulationsmarkører hos patienter med atrieflimren og som behandles med DOAKs.

2.4 Oral antikoagulansbehandling til forebyggelse af apopleksi hos patienter med postoperativ atrieflimren efter ikke-kardiale operationer – ASPIRE-AF.

 

3. Strukturel hjertesygdom

3.1 Amyloidose og aortastenose. SydDansk TAVI og CMR studie.

3.2 Karakteristik af peri-koronart fedtvæv (PCAT) ved type 2 diabetes mellitus.

3.3 Atrial Natriuretisk peptid (ANP) ved kronisk nyresygdom.

3.4 Hjerte MR til vurdering af myokardiel inflammation/ødem ved aktiv arteritis. 

 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk