Dette er tekstversionen af Forskningsenhed i Akutmedicin
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskningsenhed i Akutmedicin

Forside - Læs op - Sitemap


Forskningsenhed i Akutmedicin


.
FAM forskningsenhed (fra venstre): Mikkel Brabrand, forskningsleder, Line Emilie Hansen, forskningsmedarbejder, Søren Nygaard Hansen, medicinstuderende, Nadia Jensen, læge, Tanja Mose Kristensen, sygeplejerske, Søren Kabell Nissen, PhD-studerende læge, Anne Mette Green, sygeplejerske, Kristian Møller Jensen, medicinstuderende, Stine Hanson, PhD-studerende læge.

 

Med etableringen af Fælles Akutmodtagelser (FAM) i 2007 opstod et nyt og stort behov for viden om akutte tilfælde og forløb. Sydvestjysk Sygehus har derfor udpeget akutforskning som et strategisk forskningsområde og etableret en forskningsenhed for akutforskning med Mikkel Brabrand som forskningsleder.

Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en forsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Forskningen har primært rod i FAM på SVS, men sigter altid mod at inddrage patienter, samt at samarbejde om projekter, med andre afdelinger på sygehuset, andre sygehuse i regionen og nationale og internationale parter. Akutforskningen har aktuelt fokus i 3 områder:

 

 

Læs mere om forskningen og forskningsenheden for Akutområdet her.

Kontakt forskningsenheden på famforskningsenhed@rsyd.dk.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk