Dette er tekstversionen af Styrelsen for Patientsikkerhed
Klik her for at komme til den grafiske version af Styrelsen for Patientsikkerhed

Forside - Læs op - Sitemap


Styrelsen for Patientsikkerhed


Styrelsen for Patientsikkerhed - Videregivelse af patientjournaloplysninger - når der ikke foreligger samtykke fra patienter

Styrelsen for Patientsikkerhed skal ifølge sundhedsloven § 46, stk. 2, godkende videregivelse af patientjournaloplysninger til brug for konkrete forskningsprojekter. Behandlingstiden er op til 30 uger:  Godkendelsen skal ske før oplysningerne kan videregives. I visse tilfæde er der dog undtagelser herfor. Videregivelsen af patientjournaloplysningerne kræver ikke Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse i disse situationer

 

 

Hvordan: Ansøgningen sendes ind efter Styrelsens for Patientsikkerheds retningslinjer via følgende link.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk