Dette er tekstversionen af Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)

Forside - Læs op - Sitemap


Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)


Forskningsforum er for forskere og forskningsmedarbejdere.

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder.

Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskere og forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde.På møderne vil der desuden være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt.

Stor forskningserfaring er ikke et krav for deltagelse i møderne, og alle med interesse for forskning er velkomne til at blive en del af SUND_SVS forskerforum.

Der holdes som udgangspunkt to møder i perioden februar-maj og to møder i perioden september-december. Dagsordner for de enkelte møder sendes ud til netværkets medlemmer ca. 14 dage før møderne. Programmet vil desuden blive delt på svs.dk/forskning.

Det næste SUND_SVS møde holdes den 8. december 2021. 

Kurser, uddannelser og temadage

Kontakt
Det er lektor og forskningsleder Bibi Gram, som er tovholder for netværket. For nærmere information og tilmelding til netværket kan Bibi Gram derfor kontaktes:
Bibi Gram
Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfaglig Forskning
Tlf. 7918 2356

Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk