Dette er tekstversionen af Forskning i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskning i Region Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


Forskning i Region Syddanmark


Regionrådet

Regionsrådet for Region Syddanmark har udarbejdet en Politik for Sundhedsforskning gældende fra januar 2019. Læs her: https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=420134. Regionsrådet har desuden oprettet en del forskningspuljer, som kan søges af forskere ansat på sygehusene og i lægepraksis blandt andre. Se puljerne her: https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=232293

Det regionale strategiskeforskningsråd

Det regionale strategiske forskningsråd er Region Syddanmark forskningsråd, hvor der sidder ledelsesrepræsentanter og aktive forskere fra hvert af sygehusene i Region Syddanmark. Koncerndirektør for Region Syddanmark er formand for rådet. For Sydvestjysk Sygehus sidder den lægefaglige direktør samt koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus. Det regionale strategiske forskningsråd arbejder blandt andet med fælles regionale tiltag, Politik for Sundhedsforskning og udmøntning af de regionale forskningspuljer og rådgiver regionsrådet i sager vedr. forskning.

Forskningsområdets administration i Region Syddanmark

I regionshuset i Vejle er det afdelingen for Kvalitet og Forskning, der har det daglige driftsansvar for forskningsområdet i Region Syddanmark. Dvs. det er herfra, der blandt andet udmøntes forskningspuljer og udstedes bevillinger. Det er også her samarbejdet med Syddansk Universitet koordineres. Kontak via e.mail: forskning.sund@rsyd.dk

Aftaler mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet (SDU)

Region Syddanmark og SDU har indgået flere samarbejdsaftaler vedr. forskning. Der er således aftaler om brug af forskningsinfrastruktur f.eks. adgang til statistisk support og juridisk support. I gennem denne aftale etableres blandt andet kombinationsstillinger mellem forskning og klinik. En vigtig relation mellem Region Syddanmark og SDU sker i det såkaldte Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syd (LMS Syd), hvor dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og koncerndirektør i Region Syddanmark drøfter sager af fælles interesse for forskningen, forskningsinfrastrukturen og fælles ansættelser.

Åben forskerdag

Hvert år arrangerer Region Syddanmark og SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sammen en Åben Forskerdag, hvor forskere fra hele regionen præsenterer deres forskningsresultater. Dagen afholdes i sidste uge af april og kræver tilmelding af abstracts, som så præsenteres mundtligt i workshops. Åben Forskerdag er i øvrigt åben for alle forskningsinteresserede, ansat i regionen eller på SDU. Link til Åben Forskerdag i Region Syddanmark: https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=334221

Åben Forskerdag afholdes næste gang d. 3. juni 2020.

 

Link til forskning ved andre sygehuse i Region Syddanmark

 

Odense Universitetshospital: http://www.ouh.dk/webmasterhandicap.asp?id=197277

Sygehus Lillebælt: http://www.sygehuslillebaelt.dk/webmasterhandicap.asp?id=321041

Sygehus Sønderjylland: http://www.sygehussonderjylland.dk/webmasterhandicap.asp?id=443487

Psykiatrisygehuset: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=230750 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk