Dette er tekstversionen af Anmeldelser ved forskningsprojekter
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelser ved forskningsprojekter

Forside - Læs op - Sitemap


Anmeldelser ved forskningsprojekter


Forskningsprojekter skal typisk godkendes/anmeldes til forskellige myndigheder, før de kan sættes i gang.

Der er intern anmeldelsespligt i Region Syddanmark, når der skal arbejdes med helbredoplysninger, som ikke er anonyme. Region Syddanmark giver tilladelse til dataopbevaring og databehandling af personfølsomme oplysninger, da anmeldelsespligten til Datatilsynet er bortfaldet. Læs mere under link her.

Den Videnskabsetiske Komité skal godkende forskningsprojekter, som involverer forsøg med mennesker eller biologisk væv. Læs hvordan under link her.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed godkender adgang til og videregivelse af helbredoplysninger fra patientjournaler. Læs hvordan under link her.

Lægemiddelstyrelsen godkender forsøg med medicin og medicinsk udstyr. Læs hvordan under link her.

 

Adgang til sundhedsdata til forskning ifm. tværsektorielt samarbejde vedr. sundhedsdata og brug af patientjournaldata til forskning. Du kan finde to brugbare vejledninger udarbejdet af Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning. Læs mere under link her.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk