Dette er tekstversionen af Hjernetræthed
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjernetræthed

Forside - Læs op - Sitemap


Hjernetræthed


Hvad er træthed?

Normal træthed
Vi kender alle den normale træthed, der er en del af dagligdagen, hvor man genskaber sin energi og kræfter ved et hvil eller med søvn.

Ofte beskrives det som en kropslig træthed, for eksempel ”at man kan føle sig som en slatten klud”. Den udmattelse som alle kender til er træthed, men ikke hjerneskadetræthed.

Hjernetræthed
Det betyder, at man før hjerneskaden klarede mange opgaver på rutinen, men efter en hjerneskade kan selv de mest simple opgaver føles enormt udmattende. Kommunikationen mellem hjernens celler er forstyrret, så den skadede hjerne bruger langt mere energi på almindelige dagligdagsopgaver end en rask hjerne.
Hjernetræthed udløses oftest, når sanserne overstimuleres. Mange hjerneskaderamte har fået vanskeligere ved at sortere i sanseindtryk. Derfor kommer hjernen hurtigt på overarbejde.
Hjernetræthed kan give søvnproblemer, men søvnproblemer kan også have andre årsager, eksempelvis stress eller medicin. Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorfor du ikke kan sove om natten.


Konsekvenser for den ramte
Træthed opleves ofte som den dominerende årsag til, at den ramte føler sig begrænset i forhold til at starte på arbejde og deltage i sociale arrangementer.
Udtrætning viser sig ved eksempelvis mindre energi, manglende initiativ og tristhed. Det kan desværre betyde, at hjerneskadetrætheden i sig selv overses eller forveksles med depression.
Hjernetrætheden kan forårsage, at andre følgevirkninger efter sygdommen forstærkes. Dette kan f.eks. være hukommelsesproblemer, der forværres ved udtrætning.
Humøret kan påvirkes og personen kan opleve irritabilitet, koncentrationsproblemer, hovedpine og svimmelhed. Desuden opleves sociale aktiviteter ofte som overvældende og det kan medføre social isolation.


Råd til at håndtere hjernetrætheden
• Være opmærksom på at holde pauser i løbet af dagen eller den enkelte aktvivtet.
• Holde pause, der er af god kvalitet. Dvs. ingen stimuli fra mobil, tv, tablet etc., men gerne frisk luft, hvile og mindfullness.
• Være opmærksom på udtrætningstegn og holde en pause før det indtræder.
• Bruge kalender og have fast daglige rutiner.
• Gode søvnrutiner.


Patientforeninger
Der kan hentes flere informationer, råd og vejledning ved patientforeningerne.
Det er helt sikkert, at du ikke er alene med problemet!

Hjernesagens neuropsykolog kan fortælle dig mere om hjernetræthed, og hvordan du eventuelt kan håndtere trætheden. Hjernesagens neuropsykolog kan træffes på telefon 36388540 (se træffetider på hjemmesiden). Foreningens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

På Hjerneskadeforeningens hjemmeside, kan du læse meget mere om hjerneskade træthed, og hvordan du håndterer det. Foreningen findes på www.hjerneskadet.dk

 

 

RSD SVS logoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk