Dette er tekstversionen af Alle kan søge!
Klik her for at komme til den grafiske version af Alle kan søge!

Forside - Læs op - Sitemap


Alle kan søge!


Det eneste det kræver for at blive medlem af Patient- og Pårørendepanelet er, at du skal have været patient eller pårørende på Sydvestjysk Sygehus inden for de sidste 3 år. 

Det vigtigste er, at du har lyst til at dele dine oplevelser med os og vil gå i dialog om, hvordan dine oplevelser kan komme fremtidens patienter og pårørende til gode. 

 

Billede fra Colourbox
 

"Kan jeg finde ud af det?"

Selvfølgelig kan du det - og vi hjælper dig! Vi tilbyder dig et kursus i at være en repræsentant for andre patienter og pårørende.
På kurset vil du få:


Kurset foregår på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Vi samarbejder med ViBIS - Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, når vi planlægger kurset, fordi de har stor erfaring med at uddanne repræsentanter.

Hvem bliver så valgt?

Vi håber på, at mange har lyst til at være med. Det giver os mulighed for, at kunne sammensætte et mangfoldigt panel med medlemmer, der har mange forskellige erfaringer med Sydvestjysk Sygehus.

Når vi kigger på ansøgningerne, vil vi lægge vægt på at Patient- og pårørendepanelet kommer til at repræsentere følgende: 
 

  • Forskellige aldersgrupper, diagnoser, sygdomsfaser og evt. kulturer. 
  • Korte og lange indlæggelser.
  • Akutte og planlagte indlæggelser.
  • Komplicerede og ukomplicerede forløb.
  • Ambulante besøg f.eks. blodprøvetagning, samtaler, undersøgelser og enkle behandlinger.
  • Samarbejdet med kommunen f.eks. hjemmeplejen, praktiserende læge og genoptræning. 
 
 
 
 
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk