Dette er tekstversionen af Implementeringsgruppen vedr. IT, indlæggelse og udskrivning samt UTH
Klik her for at komme til den grafiske version af Implementeringsgruppen vedr. IT, indlæggelse og udskrivning samt UTH

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Implementeringsgruppen vedr. IT, indlæggelse og udskrivning samt UTH


Implementeringsgruppen vedr. IT, indlæggelse og udskrivning samt UTH har til opgave at implementere de dele af den regionale sundhedsaftale der vedrører samarbejdet omkring indlæggelses- og udskrivningsforløb (SAM:BO), samarbejdet vedr. medicinering samt utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Gruppen består af en sammensmeltning af tre tidligere grupper: en gruppe, der beskæftigede sig med IT, en gruppe, der beskæftigede sig med indlæggelser og udskrivning samt en gruppe, der beskæftigede sig med utilsigtede hændelser i sektorovergangene.

Alle disse områder er dog meget nært forbundne, hvilket er årsagen til, at man for nogle år siden valgte at lægge IT og indlæggelses/udskrivningsgruppen sammen, og i foråret besluttede at lægge arbejdet med UTH ind i gruppen.

Implementeringsgruppen består af repræsentanter fra hver af SVS’ samarbejdskommuner (Esbjerg, Varde, Fanø, Billund og Vejen), repræsentanter fra SVS samt praksiskoordinator Jytte Møller fra Oksbøl Lægehus.

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk