Dette er tekstversionen af Hjernekræft, bivirkninger og symptomer
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjernekræft, bivirkninger og symptomer

Forside - Læs op - Sitemap


Hjernekræft, bivirkninger og symptomer


Bivirkninger og symptomer ved hjernekræft
Det er ikke alle patienter, som oplever bivirkninger. Bivirkninger og senfølger kan ofte behandles og lindres. Derfor skal du og din familie reagere og bede om en genhenvisning til den behandlingsansvarlige læge/afdeling, med mindre det er aftalt, at du/I kan kontakten lægen/afdelingen direkte.

Bivirkninger efter operation
Bivirkninger efter operation i hjernen er ofte en forværring af de symptomer, som var til stede forud for operationen, og i nogle tilfælde kan nye bivirkningssymptomer optræde midlertidigt eller permanent. Symptomerne afhænger helt af, hvor henne i hjernen svulsten sidder, hvor stor den er, og i hvor høj grad den giver anledning til hævelse af det normale hjernevæv, som ligger i realtion til svulsten.

Bivirkninger ved stråle- og kemobehandling
Bivirkninger til strålebehandling kan inddeles i akutte og sene. De akutte bivirkninger kommer under strålebehandlingen, og kan vare op til 2-4 uger efter strålebehandlingen. De sene bivirkninger kan forekomme fra måneder til år efter strålebehandlingen.

Akutte
- Hovedpine, kvalme, hårtab, træthed

Sene
- Nedsat hukommelse, demenssymptomer (specielt koncentrationsbesvær)


Bivirkninger til kemoterapibehandlingen afhænger meget af, hvilken type kemoterapi, som gives.
De hyppigste bivirkninger er:
- Kvalme, opkastninger
- Nedsat immunforsvar
- Træthed

Hvis du får feber, mens du er i behandling med kemoterapi, skal du kontakte den afdeling, hvor du får kemoterapi. Det skyldes, at dit immunforsvar kan være påvirket, så du har behov for indlæggelse og antibiotisk behandling.


Genhenvisning ved forværring eller symptomer
Det er vigtigt, at du som patient kender symptomer, der kan være tegn på tilbagefald.

Symptomer på sygdomstilbagefald/udvikling kan være:
- Genopståelse eller forværring af de oprindelige symptomer da svulsten blev konstateret
- Lammelser i kroppen
- Koordinations- og balanceproblemer
- Ændret syn
- Ændret personlighed
- Sprogforstyrrelser
- Hovedpine
- Kvalme
- Opkastninger
- Sløvhed
- Øget søvnbehov
- Opståelse/forværring af epilepsi

Såfremt disse symptomer opstår, skal du eller din familie tage kontakt til din egen læge, med mindre du har en aftale om, at du direkte kan kontakte den sygehusafdeling, du sidst var tilknyttet.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk