Dette er tekstversionen af Hjerte-CT-scanning (i forlængelse af indlæggelse på Fælles Akut Modtagelsen)
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjerte-CT-scanning (i forlængelse af indlæggelse på Fælles Akut Modtagelsen)

Forside - Læs op - Sitemap


Hjerte-CT-scanning (i forlængelse af indlæggelse på Fælles Akut Modtagelsen)


Du er henvist til en såkaldt hjerte-CT-scanning og kan i det følgende læse om undersøgelsen.

Formål
Hjerte-CT-scanning er en avanceret røntgenkontrast undersøgelse af hjertets kranspulsårer. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om dine symptomer skyldes åreforkalkning, og om du skal tilbydes yderligere undersøgelser med henblik på medicinsk behandling, ballonudvidelse eller by-pass operation.

Forberedelse
Medicin
En vigtig forudsætning for at opnå skarpe billeder af kranspulsårerne er, at pulsen er lav. I nogle tilfælde er det nødvendigt med ekstra medicin. Medicinen udleveres til dig under indlæggelsen. Hvis du udskrives i ventetid på undersøgelsen får du medicinen med hjem. Det er vigtigt, at du på undersøgelsesdagen indtager den udleverede medicin mindst 2 timer før undersøgelsen, dvs senest kl. 6 på undersøgelsesdagen. Herudover skal du blot indtage din sædvanlige medicin.

Er du i behandling med Orabet, Glucophage, Metformin eller Avandamet og/eller har nedsat nyrefunktion er det vigtigt, at du informerer personalet om dette.
Det er vigtigt at pointere, at indtagelse af Viagra, cialis eller andre potensfremmende midler ikke er tilladt mindre end 72 timer før undersøgelsen, og i så tilfælde, at du informerer personalet om dette.  

Kontrastvæske
Da du skal have kontrast sprøjtet ind i en blodåre i armen, er det vigtigt, at du drikker rigeligt væske (dvs. 2-3 liter vand, saft etc.) på undersøgelsesdagen. Dette fremmer udskillelse af kontraststoffet gennem nyrerne. Hvis du tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner over for kontrastvæske, er det vigtigt, at du oplyser personalet om dette.

Du må få et let måltid inden undersøgelsen.
Du må ikke ryge eller drikke koffeinholdige drikkevarer såsom kaffe, the, cola mv. 4 timer før undersøgelsen.
Du må meget gerne drikke rigeligt med vand og saftevand før undersøgelsen. 

Selve undersøgelsen

Hvis du udskrives til Hjerte-CT, skal du møde fastende i Hjerte Ambulatorium E2 kl 8.

Der er 2 undersøgelsestider pr dag, så du kan have tiden kl. 8.30 eller kl. 8.45.

  • Personalet anlægger et tyndt plastrør i en blodåre i armbøjningen.
  • Du hentes af en portør, som transporterer dig over til scanneren i stol eller seng.
  • I røntgenafdelingen modtages du af personale, der stiller dig enkelte spørgsmål. Ved behov tilbydes du afslappende medicin.
  • Du får sat elektroder på brystet, så hjerterytmen kan registreres.
  • Personalet informerer om undersøgelsen og laver vejrtrækningsøvelser med dig. Det er vigtigt, at du kan holde vejret i ca. 10 sek. ad gangen.
  • Umiddelbart før undersøgelsen får du 2 pust nitroglycerin under tungen. Dette udvider hjertets kranspulsårer, således at de bedre ses på scanningen. Hvis du tidligere har haft bivirkninger af nitroglycerin, skal du sige det til personalet forinden.
  • Kontrastvæsken gives gennem plastrøret i armbøjningen. Kontrasten kan give en forbigående varmefornemmelse i kroppen og hos nogle også en metalagtig smag i munden. Dette er normalt og helt ufarligt.
  • Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko. I enkelte tilfælde optræder der forbigående nyrepåvirkning. Sjældent opstår nældefeber og kun ekstremt sjældent allergisk shock.
  • Scanneren er ikke ret dyb, og personer med klaustrofobi kan som regel gennemføre undersøgelsen uden problemer.

Tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen er 1-2 timer. Selve scanningen varer kun få sekunder og noget af tiden vil derfor være ventetid. Det kan derfor være en god ide at medbringe en bog/avis eller lignende. Efter selve undersøgelsen køres du tilbage til akutmodtagelsen.

Efter undersøgelsen

En sygeplejerske taler med dig i efter undersøgelsen.

Der er ingen begrænsninger i fysisk udfoldelse efter undersøgelsen, og du kan umiddelbart genoptage dit arbejde. Husk at drikke 2-3 liter væske det første døgn efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen
Du får tilsendt et svar pr brev i løbet af 1-2 uger. Der kan desuden være planlagt en opfølgende ambulant kontrol tillige. 

Såfremt undersøgelsen giver mistanke om betydende forsnævringer, kan det blive nødvendigt at sende hjerte CT data til videre analyse i USA. Hjerte CT data vil blive sendt til Heart Flow USA i krypteret form. Du finder mere generel information om de oplysninger Region Syddanmark behandler om dig her: https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=513461

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at henvende dig til Hjerte Ambulatorium tlf. 79 18 26 95.


scanner 

 
LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk