Dette er tekstversionen af Økonomi og personale 2015
Klik her for at komme til den grafiske version af Økonomi og personale 2015

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Økonomi og personale 2015


 

Økonomiske nøgletal 2015
 
 
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)
 
1.727.784
Sengedage*
 
122.027
Antal indlæggelser  
 
39.060
Ambulante besøg**
 
312.887
Gennemsnitlig liggetid i dage 
 
3,10
Antal disponible senge
 
 363
Hovedoperationer (inkl. endoskopier) 
 
55.732

* eksklusiv raske nyfødte/ledsagere
** eksklusiv radiologi

Stillinger

Tallene er opgjort i faktiske forbrugte fuldtidsstillinger, afrundet til nærmeste hele stilling

Antal
 
Plejepersonale
 
1..257
 
Læger
 
404
Sekretærer
 
211
 
Bioanalytikere
 
161
Serviceassistenter (rengøring, portør, service)
 
272
Diverse
 

81 

Administrativt personale + IT
 
130
 
Køkkenpersonale
 
51
 
Fysio- og ergoterapeuter
 
63
Jordemødre
 
58
 
Teknisk personale
 
36
 
Uddannelse
 
22
 
SVS i alt fuldtidsstillinger
 
2.745
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk