Dette er tekstversionen af Delirium - forvirringstilstand hos den syge patient
Klik her for at komme til den grafiske version af Delirium - forvirringstilstand hos den syge patient

Forside - Læs op - Sitemap


Delirium - forvirringstilstand hos den syge patient


Forvirringstilstand hos den syge patient
Alvorlig forvirringstilstand er en tilstand, hvor den syge er i ”vildelse”, ude af sig selv og har svært ved at orientere sig.

Denne tilstand kaldes DELIRIUM.
Delirium er IKKE en psykisk sygdom.

Delirium er en reaktion på forskellige fysiske ændringer i kroppen. Dette kan skyldes selve sygdommen, en infektion eller den medicin, som anvendes til at lindre den syges symptomer. Tilstanden ses hyppigt ved alvorlig sygdom.

Det er ofte patientens pårørende, der først bemærker symptomerne på delir.

Den ændrede adfærd kan vise sig hos patienten som:
- Forandret adfærd - gør usædvanlige ting.
- Svært ved at koncentrere sig.
- Svært ved at huske, hvad der lige er sket.
- Skiftende uro i løbet af døgnet.
- Ofte uro om natten.
- Manglende sammenhæng mellem tale og handling.
- Ser/hører noget andre ikke fornemmer.
- Manglende initiativ eller rastløshed.
- Angst, vrede og tristhed.
- Svært ved at tage en beslutning.
- Kontakten til andre mennesker kan være præget af utryghed eller fjendtlighed.

Pateinter med delirium kan optræde med et eller flere af disse symptomer. Symptomerne varierer ofte i løbet af døgnet, og fra dag til dag.
Delirium kan behandles og kan være forbigående.


Hvad kan du som pårørende gøre?
- Vær dig selv.
- Brug korte direkte sætninger
- Forsøg at undgå løs snak.
- Stil kun få og enkle spørgsmål. Forsøg at undgå at diskutere og rette det sagte.
- Fortæl om tid og sted – ur og kalender er en god ide på sengebordet.
- Vær få personer til stede ad gangen - dette fremmer overskuelighed.
- Brug meget gerne personalet.

Som pårørende oplever mange at føle vrede, frustration, usikkerhed og afmagt, ligesom man kan blive ked af det. Dette er både helt almindeligt og fuldt forståeligt.
Det kan altid være godt at dele tanker og følelser med personalet, der kender til reaktioner fra lignende situationer.
 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk