Dette er tekstversionen af Neuropsykologisk undersøgelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Neuropsykologisk undersøgelse

Forside - Læs op - Sitemap


Neuropsykologisk undersøgelse


Hvorfor skal man undersøges?
Neuropsykologiske undersøgelser foretages, når der er behov for en vurdering af, hvilke færdigheder du har bevaret efter en hjerneskade eller sygdom, og hvilke der eventuelt er forringede.
Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose, ligesom den kan bidrage til en større forståelse af en allerede kendt sygdom eller skade.

I forbindelse med et genoptræningsforløb kan en neuropsykologisk undersøgelse være med til fastlægge på hvilke områder, du har størst behov for rehabilitering samt hvilke områder, der potentielt kan forbedres.


Undersøgelse
Neuropsykologen undersøger en række forskellige færdigheder. Dette kan være:


For at undersøgelsen kan give pålidelige resultater, er der behov for oplysninger om nuværende og tidligere helbredsmæssige og sociale forhold, herunder for eksempel uddannelse, erhverv, medicin og alkoholvaner.

Herefter gennemføres en række mundtlige og skriftlige opgaver med henblik på at vurdere forskellige færdigheder. Den enkelte undersøgelse kan vare op til tre timer.

Til konsultationen er det vigtigt, at du medbringer navn på den medicin, du tager, og eventuelle briller og høreapparat.
 

Efter undersøgelsen
Resultaterne af den neuropsykologiske undersøgelse vurderes i forhold til, hvad raske personer med samme alder, køn og uddannelse kan udføre.

 

Undersøgelsens resultat formidles til dig og dine eventuelle pårørende via en mundtlig tilbagemelding med information og vejledning om tilstanden. Der udfærdiges endvidere en skriftlig undersøgelsesrapport til henvisende instans. Notatet sendes oftest også til egen læge.

 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk