Dette er tekstversionen af Fjernelse af livmoderen via robotassisteret kikkertoperation (laparoskopisk hysterektomi)
Klik her for at komme til den grafiske version af Fjernelse af livmoderen via robotassisteret kikkertoperation (laparoskopisk hysterektomi)

Forside - Læs op - Sitemap


Fjernelse af livmoderen via robotassisteret kikkertoperation (laparoskopisk hysterektomi)


Du er blevet henvist til operation for at få fjernet din livmoder.
Du kan forvente et kortvarigt forløb. De fleste kan udskrives igen senere samme dag.


Klargøring til operationen

Før operationen bliver du gjort klar i Ambulatorium for Kvindesygdomme.

Her vil du få:

En lægesamtale og optaget journal.
En samtale med plejepersonalet om indgrebet og forholdsregler.
En samtale med narkoselægen eller sygeplejersken om bedøvelse og fasteregler.
Taget eventuelle blodprøver.

 

Indlæggelsesdagen


Medicin
Får du vanddrivende medicin, skal du få taget blodprøver (væsketal) hos egen læge en uge før operation med mindre andet aftales.


Medbring

Afbud

Hvis du er syg, skal du ringe afbud til den gynækologiske sekretær, telefon 7918  2714.

 

Operationen
Operationen udføres i fuld bedøvelse og varer ca. 2-3 timer.

Lægen laver et lille snit i kanten af navlen. Herigennem blæses der luft ind i bughulen, og der indføres et rør med en kikkert. Derved kan lægen se livmoder, æggestokke og andre organer.

Desuden lægges 3 - 4 små snit nedadtil i maveskindet, som bruges til at indføre hjælpeinstrumenter gennem. Ved hjælp af disse instrumenter kan livmoderen nu løsnes og fjernes.

Livmoderen fjernes gennem skeden. Skedetoppen sys sammen med tråd, der opløser sig selv. De små snit i maveskindet sys også med selvopløselig tråd.

Æggestokkene fjernes ikke, med mindre andet er aftalt. Din hormonproduktion vil derfor ikke blive påvirket efter operationen.

Der vil blive oplagt et kateter i blæren i forbindelse med indgrebet. Kateteret fjernes kort tid efter operationen. Vi vil i denne forbindelse sikre os, at din vandladning er i orden, inden du går hjem.
En sjælden gang kan der opstå vanskeligheder under operationen, som kan gøre det nødvendigt for lægen at lægge et bikinisnit i maveskindet, for at kunne færdiggøre operationen. Du kan forvente at blive udskrevet samme dag eller dagen efter operationen.

Livmoderen sendes til mikroskopisk undersøgelse, og du kan forvente at få svaret i løbet af ca. 2-3 uger ved kontakt hos egen læge, med mindre andet aftales.


Efterforløb
Du kan forvente at have et vist ubehag med smerter efter operationen, og du vil få smertestillende medicin efter behov. Du vil også blive tilbudt mad og drikke.
Det er vigtigt, af hensyn til sårhelingen, at spise almindelig mad med det samme efter operationen - også selvom du har kvalme.

Da din livmoder og livmoderhals bliver fjernet, skal du ikke længere have foretaget celleprøver.

Fjernelse af livmoderen medfører, at dine menstruationer ophører, og at du ikke længere kan blive gravid.


Komplikationer


I meget sjældne tilfælde kan der forekomme


Smerter efter operationen
Smerterne efter operationen vil oftest have karakter af kraftige menstruationssmerter.
Du kan have lette smerter i helingsperioden (2-3 uger).


Udskrivelse
Ved udskrivelsen skal du tage den anbefalede smertestillende medicin, som du får med hjem.

I efterforløbet vil vi anbefale dig at tage smertestillende håndkøbsmedicin, indtil smerterne aftager.
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du supplere med tabl. Ibuprofen (Burana, Ipren, Ibumetin) 1-2 tabl. á 200 mg, fire gange i døgnet.

Du skal bruge støttestrømper i 3-4 uger, og samtidig er det vigtigt at bevæge sig for at forebygge blodpropper.

Du bør drikke mindst 1-1½ liter væske i døgnet samt bevæge dig for at forebygge forstoppelse.

Du får udleveret tablet Magnesia til de første dage efter operationen.

Hjemtransport
Du skal selv sørge for hjemtransport.
På grund af bedøvelsen må du ikke selv køre bil, motorcykel eller lignende før morgenen efter operationen.
Pensionister kan evt. henvende sig til sygehusets kørselskontor på telefon 7918 2373.


Sygemelding
Du skal regne med at være sygemeldt 2-3 uger afhængig af, hvor fysisk hårdt dit arbejde er.


Når du kommer hjem


Du skal reagere, hvis du får

Ved problemer det første døgn kan du kontakte den afdeling, du har været indlagt på:
 


Med venlig hilsen
Personalet
 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk