Dette er tekstversionen af Børn i anæstesi - det skal du vide, før dit barn skal bedøves
Klik her for at komme til den grafiske version af Børn i anæstesi - det skal du vide, før dit barn skal bedøves

Forside - Læs op - Sitemap


Børn i anæstesi - det skal du vide, før dit barn skal bedøves


Kære forældre

Den operation eller undersøgelse, dit barn skal have foretaget, kræver narkose/bedøvelse (anæstesi).

Forsamtale
En narkoselæge eller narkosesygeplejerske vil tale med dig og dit barn for at planlægge den mest velegnede form for bedøvelse.
I forsamtalen vil I blandt andet blive spurgt om:


Hvordan foregår bedøvelsen?
 Bedøvelsen kan gøres på forskellige måder:

Der er desuden lavet nogle små film for børn og forældre der viser forløbet når et barn modtages på sygehuset, bliver gjort klar til bedøvelse samt bliver kørt i opvågningen se filmene her.


Fasteregler for børn
Børn må ikke indtage fast føde, herunder slik eller mælkeprodukter de sidste 6 timer før bedøvelse.
Børn må dog gerne drikke tynde væsker som vand, saft (uden frugtkød) samt tage sædvanlig medicin indtil 2 timer før bedøvelse.
Dette betyder i praksis, at de fleste børn ikke får morgenmad, men kan drikke op til 2 timer før bedøvelse.


Der er specielle regler for spædbørn
Ammemælk er tilladt indtil 4 timer før bedøvelse.

Medicin
Læs mere om medicin


Venflon
Under alle former for bedøvelse skal der anlægges en venflon. En venflon er et lille plastikrør, der anlægges i en blodåre, hvorigennem væske og medicin gives.

For at det skal være mindre ubehageligt at få anlagt en venflon, bruges et plaster med lokalbedøvende creme. Plasteret udleveres enten ved forsamtalen eller påsættes af afdelingens personale.


Smertebehandling i forbindelse med operation
Nogle gange vil der være behov for smertestillende medicin inden operationen. Det vurderer vi i hvert enkelt tilfælde.

Under selve bedøvelsen/operationen får barnet smertestillende medicin i venflonen. Lokalbedøvelse ved operationsområdet kan indgå.

I nogle tilfælde vil vi også foreslå en blokade af de nerver, som forsyner operationsområdet. Dette foregår ved at sprøjte lokalbedøvelse omkring nerven. Dette gøres under bedøvelsen, så barnet ikke mærker anlæggelsen. 

På operationsstuen
Barnet og én forælder følges til operationsstuen af personalet fra den afdeling, hvor barnet er indlagt.

Ved ankomsten til operationsstuent kan der være mange personer til stede.


Som minimum vil der være:
• En narkosesygeplejerske
• En narkoselæge
• En eller to operationssygeplejersker
• En kirurg

Alle personer bærer hospitalsuniformer og har operationshuer på hovedet.


Bedøvelsen
Under indledning af bedøvelse (uanset typen) er det helt normalt, at der kan forekomme ufrivillige øjen- og muskelbevægelser og/eller ufrivillige bevægelser af arme og ben.


Narkosesygeplejerske eller narkoselæge er til stede under hele bedøvelsen, og passer på dit barn.

 Vi måler:


Overvågningsudstyret kan vi placere på barnet før eller efter det sover.

Når barnet sover, støtter vi barnets vejrtrækning, dette gøres ved at lægge et plastikrør ned i barnets luftrør. Barnet kan derfor efter opvågningen føle en vis ømhed og måske hæshed i halsen, der forsvinder hurtigt igen.


Forældrenes rolle
Det er vigtigt, at du som forælder er ærlig overfor dit barn. Det er en stor hjælp, når barnet er godt forberedt.

Man kan finde tre korte videoer af et barn, som skal bedøves, på sygehusets hjemmeside - klik her

Til mindre børn kan materiale fra "HC And" (Odense Universitetshospitals børneunivers) benyttes til forberedelse af barnet  klik her

 


Vi anbefaler, at én af forældrene er til stede, når barnet bedøves, for at skabe tryghed for barnet. Hvis man ikke er sikker på at kunne være en støtte for barnet under besdøvelsen, kan man bede en anden pårørende eller en af sygeplejerskerne fra afdelingen om at følge barnet i stedet.

Så snart dit barn sover, vil personalet vise dig tilbage til afdelingen eller et venterum, og I aftaler, hvor du kan kontaktes, når barnet er på opvågningsafdelingen. 


Opvågningsafdelingen
Når operationen eller undersøgelsen er overstået, følger narkosesygeplejersken barnet til Opvågningsafdelingen.

Så snart barnet er ankommet til Opvågningsafdelingen, vil I blive fulgt derhen..
 

Dit barn kan godt være uroligt umiddelbart efter bedøvelsen, men det kan også være det sover. I begge tilfælde kan det være en stor hjælp, hvis mor eller far er i nærheden.

Når dit barn er helt vågent, tilbydes det noget at spise og drikke.

Barnet forbliver i opvågningsafdelingen indtil der ikke længere er behov. Derefter køres barnet retur til afdelingen.

Smertebehandling i forbindelse med udskrivelse
Ved udskrivelsen vurderer den udskrivende læge, om der stadig er behov for smertestillende medicin.

Du skal forvente, at dit barn vil kunne mærke en vis grad af ømhed ved operationssåret de første dage.


Sygdom inden bedøvelsen
Hvis dit barn er blevet sygt op til eller på operationsdagen med forkølelse, influenza eller lignende, bedes du kontakte den afdeling, hvor du er sat til at møde. Det er nemlig bedst at undgå bedøvelse, hvis dit barn har feber eller er meget forkølet.


Spørgsmål
Hvis du på forhånd har nogle spørgsmål, er det en god idé at skrive dem ned, så du husker at stille dem.
Vi håber, at denne patientinformation vil medvirke til, at du og dit barn vil føle jer trygge i forbindelse med bedøvelsen.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk