Dette er tekstversionen af Medicinsk abort i eget hjem før uge 9+0
Klik her for at komme til den grafiske version af Medicinsk abort i eget hjem før uge 9+0

Forside - Læs op - Sitemap


Medicinsk abort i eget hjem før uge 9+0


Ved en medicinsk abort afbrydes graviditeten med 2 slags medicin. Den ene er
tablet Mifegyne der bevirker, at graviditeten går til grunde. Den anden er tablet
Cytotec, som gør livmoderhalsen blød, og får livmoderen til at trække sig sammen
og tømme sig.

Før aborten
Hvis du er under 30 år er du blevet podet for klamydia hos din egen læge. Klamydia er en bakterie, som ofte er årsag til underlivsbetændelse. En ubehandlet klamydiainfektion kan gøre det vanskeligt at blive gravid på et senere tidspunkt. Det er vigtigt , at du kontakter din læge og får svar på podningen inden aborten.

Dag 1 - Forundersøgelse
Formålet med forundersøgelsen er at fastslå, hvor langt du er henne i graviditeten. Dette sker ved en ultralydsscanning gennem skeden.
 

Efter forundersøgelsen skal du tage tablet Mifegyne, hvorefter aborten er i gang.
Du vil sandsynligvis ikke opleve ubehag af tablet Mifegyne, men enkelte kvinder
begynder at bløde. Nogle får kvalme og lette smerter. Smerter kan afhjælpes
med smertestillende håndkøbsmedicin. Hvis du kaster op indenfor de første 2 timer efter indtagelse af tablet Mifegyne, skal du kontakte sengeafsnit for Kvindesygdomme/D4 på telefon 79182332, og få udleveret en ny tablet.

Du vil sædvanligvis kunne passe dine normale aktiviteter denne dag.

Ved forundersøgelsen får du desuden taget en blodprøve til bestemmelse af dit graviditetshormon. 10 dage senere skal du have gentaget blodprøven. Ved at
sammenligne de to blodprøver kontrollerer vi, at aborten er afsluttet.

Når du har indtaget tablet Mifegyne er det nødvendigt, at du gennemfører den fulde behandling, da medicinen i værste tilfælde kan give fosterskader.

 

Dag 2 - Pausedag 
Du kan bløde og få lette menstruationsagtige smerter, men ikke mere end at du burde kunne passe dit arbejde.
Ved behov kan du tage håndkøbsmedicin i form af eksempelvis Tablet Panodil à 500 mg 1-2 stk. med 6 timers mellemrum.
Du vil ligeledes kunne opleve kvalme – ligesom på dag 1.

Lægen vurderer din blodtype med henblik på anti-D indsprøjtning. Den gives kun til Rhesus negative kvinder, der er i graviditetsuge 8+0 eller derover.
Er du Rhesus negativ, kontakter vi dig telefonisk mellem kl. 13-14.
Senere samme dag skal du møde på Sengeafsnit for Kvindesygdomme, hvor du får den nødvendige indsprøjtning.


Dag 3 - Abortdagen
I dag skal du være sygemeldt og have en voksen hos dig hele døgnet. Efterfølgende er behovet for sygemelding dog individuelt, men du skal regne med at tage den med ro i et par dage.


Kl.08.00 skal du oplægge de 4 Cytotec-tabletter dybt oppe i skeden.
Efter at have ligget en halv time, må du gerne bevæge dig rundt - dette kan i nogle tilfælde fremme abortprocessen.
For at forebygge smerter og kvalme, tager du i forbindelse hermed de udleverede tabletter.

Efter ca. 1-6 timer får du tiltagende ondt og begynder at bløde noget kraftigere end ved en normal menstruation. Derudover kan der også komme store klumper. Derfor anbefaler vi, at du bruger store hygiejnebind.

Du kan få kvalme, opkastning og diarré.

Det værste ubehag varer mellem en halv til en hel time. I enkelte tilfælde kan ubehaget dog vare i længere tid. Efter du har aborteret vil blødningen og smerterne blive mindre.

På grund af forløbets karakter er der risiko for, at du vil opleve manglende overblik i trafikken. Derfor fraråder vi dig at føre bil denne dag.
Hvis du ikke er begyndt at bløde et døgn efter du har oplagt tablet Cytotec, skal
du kontakte ambulatoriet førstkommende hverdag.

Hvis du føler dig utryg
Hvis du føler dig utryg eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte vagthavende gynækolog på telefon 79185487.
Denne mulighed har du de næste 24 timer - herefter bør du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Dag 10 - Kontrolblodprøve
Medicinsk abort er som helhed en effektiv behandling, men en lille del (ca.5 %) af de kvinder, der gennemgår en medicinsk abort må indkaldes til en ultralydsscanning og eventuelt udskrabning, hvis graviditetshormonet ikke falder som forventet.
Det er derfor meget vigtigt, at du får taget kontrolblodprøver.

Hvis du ikke får taget den aftalte blodprøve, ser vi os desværre nødsaget til at afslutte dit forløb uden yderligere varsel.

Kontrolblodprøven skal tages
På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg har laboratoriet åbent i tidsrummet 07.00-14.00
Blodprøverne kan også tages på Grindsted Sygehus. Åbningstiden er mandag - fredag kl. 08.00- 14.00.

Du kan også få taget blodprøven ved din egen læge, hvis denne tager blodprøver.

Dag 12
Hvis dit forløb kan afsluttes, vil du modtage et brev i din e-Boks i løbet af dagen. Hvis dit forløb derimod ikke kan afsluttes vil du blive indkaldt til yderligere kontrol.


Vær opmærksom på
• At der kan være blødning med klumper nogle dage. Blødningen vil aftage over de næste uger
• At du kan forvente din næste normale menstruation efter 4 - 6 uger.


Hvis du i efterforløbet oplever
• Kraftig blødning
• Underlivssmerter
• Temperaturforhøjelse
bør du kontakte egen læge eller vagtlæge.


Så længe du har blodigt udflåd bør du
• Undlade at bruge tamponer
• Undlade karbade og svømmehal
• Bruge kondom ved samleje.

Prævention
Det er vigtigt, at du har en plan for fremtidig beskyttelse for at undgå en ny uønsket graviditet.
Vi anbefaler dig derfor enten at tale med din egen læge eller os omkring prævention.
Planlægger du at bruge p-piller efter aborten, kan du begynde samme dag, som du har oplagt Cytotec-tabletterne - altså på dag 3 ”abortdagen”

Råd og vejledning
Det er normalt, at nogle kan opleve en følelsesmæssig reaktion efter aborten.
Vi opfordrer dig derfor til, at få talt oplevelsen igennem med nogen du har tillid til – gerne din egen læge


Med venlig hilsen
Personalet

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk