Dette er tekstversionen af Diabetes og Hormon Ambulatorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Diabetes og Hormon Ambulatorium

Forside - Læs op - Sitemap


Diabetes og Hormon Ambulatorium


Her modtages patienten til udredning for og kontrol af endokrinologiske sygdomme, der ikke kræver indlæggelse.

Funktionen varetages af speciallæger eller læger under uddannelse.

Herudover varetages ambulatoriefunktionen af faste sygeplejersker med uddannelse indenfor specialet.

Besøgene i ambulatoriet er tilrettelagt således, at patienten så vidt muligt møder den samme læge og / eller sygeplejerske hver gang.

Vi har årligt ca. 3.500 nyhenviste patienter og 15.000 ambulante besøg.


Henvisning
Hvis du er blevet henvist til Diabetes og Hormon Ambulatoriet, bliver din henvisning vurderet af en speciallæge i endokrinologi.

Hvis du har behov for ambulant kontrol eller indlæggelse, får du et indkaldelsesbrev indenfor 2 hverdage. I indkaldelsen fremgår det, om der inden første besøg skal tages blodprøver og røntgenbilleder eller scanninger.

95 % af alle henviste patienter kommer til første lægebesøg inden 4 uger. 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk