Dette er tekstversionen af Behandlinger og sygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Behandlinger og sygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Behandlinger og sygdomme


Afsnittet modtager patienter til diagnostik og behandling af medicinske nyresygdomme og kompliceret forhøjet blodtryk.
 

Akutte nyresygdomme
Afsnittet behandler forskellige typer af akutte medicinske nyresygdomme, f.eks akut nyresvigt og nefrotisk syndrom.
Afhængig af sygdommens sværhedsgrad vil udredningen og behandlingen foregå ambulant eller under indlæggelse.

Symptomer og fund ved akutte nyresygdomme kan være:

Vurderingen af nyresygdom vil typisk bestå af

 

Behandlingen af den akutte nyresygdom afhænger af, hvilken sygdom der er tale om, men kan typisk bestå af

Læs mere om akut nyresvigt her

 


Kroniske nyresygdomme
Når man har en kronisk nyresygdom, vil der uanset årsagen være behov forbehandling og kontrol i Nyremedicinsk Ambulatorium både i forhold til selve sygdommen og komplikationer/følgetilstande.

Kontrollen vil indebære overvågning af

Når nyrefunktionen aftager arrangeres information og mulighed for nyretransplantation og om dialyse, og der tilbydes nyreskole
 

Læs mere om kronisk nyresygdom her

Forhøjet blodtryk
Forhøjet blodtryk er en meget almindelig sygdom, især i den ældre del af befolkningen.
Behandlingen af forhøjet blodtryk foregår typisk hos den praktiserende læge.

I Nyremedicinsk Ambulatorium udreder og behandler vi patienter, hvor den praktiserende læge har svært ved at få blodtrykket på plads, og hvor der er mistanke om anden sygdom som årsag til det forhøjede blodtryk.

Udredningen kan indebære:

Læs mere om forhøjet blodtryk her


Nyretransplantation
Nyretransplantation kan foregå enten med en ny nyre fra et familiemedlem (levende donor) eller fra en nyligt afdød person.
Ved kontrollen i nyreambulatoriet vurderer kontaktlægen om nyretransplantation kan være en mulighed, og når nyrefunktionen er faldet til under 20% kan tilbydes udredning til nyretransplantation.

For at modtage en ny nyre skal man – fraset nyresygdommen – helst være helt rask, og kunne tåle indgrebet og den efterfølgende behandling.
Udredningsprogrammet skal sikre dette og indebærer undersøgelser af:

Undersøgelsesprogrammet forsøges afviklet som ”udredningspakke” over 4 hverdage.
Når undersøgelserne er gennemført henvises til Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital, hvor de sidste undersøgelser og selve nyretransplantationen foregår.
Udredning af evt. levende donor foregår også på Afd Y, OUH

Efter nyretransplantation vil der være behov for fortsat kontrol i nyreambulatorium, kontrollen foregår den første tid på Afd Y, OUH, men kan herefter tilbagegå til vores ambulatorium.
 
Læs mere om nyretransplantation her

 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk