Dette er tekstversionen af Om Nefrologisk Afsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Nefrologisk Afsnit

Forside - Læs op - Sitemap


Om Nefrologisk Afsnit


Om Nefrologisk Afsnit
Nefrologisk Afsnit varetager udredning, behandling og pleje af medicinske nyresygdomme samt kompliceret blodtryksforhøjelse.

Sygdommens sværhedsgrad afgør om, om undersøgelse og behandling skal foregå under indlæggelse eller ambulant.

Nefrologisk Afsnit består af:

Du kan læse mere om de enkelte afsnit via menuen til venstre.


Ledelse
Ledende overlæge Majbritt Knudsen og ledende oversygeplejerske Christine Elmsted.

Foruden afdelingsledelsen indgår afsnitsledende sygeplejerske Kristine Kobbelgaard Kolding (Sengeafsnit D2) og afsnitsledende sygeplejerske Henriette Klitaa (Hæmodialysen og Nyre Ambulatorium) i ledelsesteamet i Nefrologisk Afsnit.
 Personale

Afsnittets personalegruppe består af speciallæger og læger under uddannelse i medicinske nyresygdomme eller intern medicin, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og portører.
En stor del af personalet har mange års erfaring i behandling og pleje af nyresygdomme.
Nefrologisk Afsnit er uddannelsessted for studerende og elever ved de sundhedsfaglige uddannelser, samt lægesekretærelever.

 

Afdelingens speciallæger er:

Ledende overlæge Majbritt Knudsen

Overlæge Julie Bryndum

Overlæge Alice Skovhede Nielsen

Afdelingslæge Helle Hansen

Afdelingslæge Heidi Dahl Christensen

 


Projekter/forskning
Afsnittet deltager i enkelte videnskabelige forskningsprojekter i samarbejde med andre nyremedicinske afdelinger.
Afsnittets speciallæger er lokalt ansvarlige.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk