Dette er tekstversionen af Vågetjenesten
Klik her for at komme til den grafiske version af Vågetjenesten

Forside - Læs op - Sitemap


Vågetjenesten


Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Sydvestjysk Sygehus og Røde Kors i Esbjerg omkring en Vågetjeneste.


Hvad er Vågetjenesten?
Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af kærlige, varme hænder. Også når livet ebber ud, har vi brug for en varm og kærlig hånd.

Frivillige fra Røde Kors tilbyder at våge i den sidste svære tid. De frivillige er modne og erfarne mennesker, der har den opfattelse, at intet menneske bør være alene i den sidste svære tid. Som frivillige hjælpere tilbyder de nærvær, omsorg og tryghed.
Vågetjenesten erstatter ikke den professionelle sygepleje.

Der kan gøres brug af Vågetjenesten i dag-, aften- og nattetimerne i den sidste periode af den døendes liv.
 

Hvad gør Vågetjenesten?
Vågetjenesten yder menneskelig støtte ved:
- at være til stede, hvis der ikke er pårørende
- at være til stede som aflastning for pårørende

Kort sagt: At gøre det, som de pårørende ellers ville kunne gøre.

Målet er at være med til at mindske ensomhed og usikkerhed.

De frivillige i vågetjenesten har naturligvis tavshedspligt.

Hvis man ønsker at gøre brug af Vågetjenesten, kontaktes personalet på afdelingen; herefter sørger de for at formidle ønsket til Røde Kors.


Mundtligt samtykke
Der skal gives mundtligt samtykke fra den døende eller dennes pårørende ved ønsket om brug af Vågetjenesten. Dette samtykke dokumenteres af personalet på Sydvestjysk Sygehus i patientens journal.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk