Dette er tekstversionen af Anæstesi, Operation og Opvågning Grindsted
Klik her for at komme til den grafiske version af Anæstesi, Operation og Opvågning Grindsted

Forside - Læs op - Sitemap


Anæstesi, Operation og Opvågning Grindsted


På Sydvestjysk Sygehus i Grindsted udføres der kun elektive operationer, det vil sige patienter, der er forundersøgt og har fået en tid til operation.

 

De fleste patienter møder om morgenen på sengeafdelingen eller i et ambulatorium, og mange udskrives til hjemmet samme dag.

Der opereres på hverdage i tidsrummet 07.30 til 17.00 med faste lukkeperioder i forbindelse med højtider og sommerferie.


Anæstesi, Operation og Opvågning i Grindsted hører organisatorisk under Afdeling for Operation og Anæstesiologi.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk