Dette er tekstversionen af Før du skal bedøves
Klik her for at komme til den grafiske version af Før du skal bedøves

Forside - Læs op - Sitemap


Før du skal bedøves


Her kan du læse om, hvad der skal ske, når du skal bedøves.

Informationen er et supplement til den samtale, du får med narkoselægen/narkosesygeplejersken før operationen/undersøgelsen.

Bedøvelse bliver altid planlagt individuelt, så vi tager hensyn til lige præcis dig, indgrebet, din helbredstilstand og dine behov.

Du vil opleve, at vi bruger begreberne ’anæstesi’, ’narkose’ og ’bedøvelse’ i flæng, men det dækker over det samme.

 

Nedenfor har vi samlet relevante informationer omkring bedøvelse og forholdsregler i forbindelse med bedøvelse:

 

 

Kontakt

 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk