Dette er tekstversionen af Mælk til dit barn
Klik her for at komme til den grafiske version af Mælk til dit barn

Forside - Læs op - Sitemap


Mælk til dit barn


Alle nyfødte har brug for mælk, så de kan vokse.
Modermælk er det bedste, jeres barn kan få, for den indeholder lige netop de nærings- og antistoffer, et nyfødt barn har brug for.
Hvis jeres barn af en eller anden grund ikke kan sutte nok hos dig, kan du malke ud, så barnet alligevel får din mælk.
Jeres barn kan få mælken på sonde eller kop.


Lidt om modermælk
Den første mælk, der kommer, kaldes råmælk.
Den er rig på antistoffer, som gavner jeres barn. Det er derfor vigtigt for jeres barn at få den, uanset hvor få dråber der kommer.
Den mælk, du producerer, er tilpasset netop jeres barn. Også selvom det er født for tidligt.


Mælk til dit barn   Mælk til dit barn2

Jo flere gange, du malker ud, jo mere mælk producerer du.
Din mælkemængde varierer over døgnet, så der oftest er størst mængde om morgenen.


Hvornår starter jeg?
Hvis dit barn allerede fra fødslen ikke kan sutte nok hos dig og/eller har brug for ekstra mad, er det vigtigt, at du starter udmalkning inden for de første 6 timer efter fødslen.
På den måde sikrer du, at der hurtigt bliver dannet mest muligt mælk, og at din mælkeproduktion på længere sigt kan opretholdes.


Hvordan gør jeg?
Du kan bruge en brystpumpe eller hånden.


Fordele ved håndudmalkning


Fordele ved brystpumpe


Hvad kan du gøre for at få mælken til at løbe?
Det er en god idé at have dit barn hos dig hud mod hud, så meget du kan.
Hvis du malker ud, lige efter du har siddet med dit barn, løber mælken som regel også lettere.
Sid ved siden af dit barn eller kig på et billede af dit barn, mens du malker ud.
Sæt dig godt til rette, inden du begynder at malke ud.
Din mælk kan bedre løbe, hvis du er afslappet og har sørget for tilstrækkelig hvile i løbet af dagen.
Du kan evt. tage et varmt bad, inden du malker ud.
Du kan massere brystet blidt inden udmalkningen, og mens du malker ud.


Sådan masserer du brystet


Sådan bruger du brystpumpe


Mælk til dit barn3


Sådan malker du ud med hånden


Du kan malke ud i en ren skål.
Bliv ikke utålmodig, hvis der ikke kommer mælk med det samme.
Du har også mulighed for at se en video om håndudmalkning på afdelingen.


Mælk til dit barn4


Hvor ofte skal jeg malke ud?
Det er bedst at starte med at malke ud 6-8 gange i døgnet.
Det svarer til det antal måltider, dit barn ville have spist hos dig, hvis det havde kræfter nok.
Der bør ikke gå mere end 6 timer mellem udmalkningerne, heller ikke om natten, da mælkeproduktionen ellers ikke stimuleres tilstrækkeligt.
Tal med personalet om, hvordan du bedst planlægger det.


Hvor længe skal jeg malke ud ad gangen?
De første 2-3 dage skal du malke ud 5-10 min. ved hvert bryst, herefter 10-15 min. ad gangen.
Du kan skifte fra det ene bryst til det andet med 5 minutters intervaller for at øge din mælkeproduktion.
Du kan også malke ud på begge bryster samtidig. Det øger din mælkeproduktion og sparer tid.
Det er normalt, at der de første dage kun kommer dråber eller en lille smule mælk.
Er dit barn for tidligt født, skal du stile efter mælkemængden, som dit barn har brug for i alt ved udskrivelsen.
Tal med personalet om det.
Når du har mælk nok, kan det være tilstrækkeligt at malke ud 5-6 gange i døgnet.
Har du brug for at øge din mælkeproduktion herefter, kan du øge antallet af udmalkninger.


Hvordan skal mælken opbevares?
Sæt en etiket på flasken med dato og klokkeslæt for udmalkning.
Mens du er på sygehuset, skal du inden du sætter flasken i køleskab eller fryser


Placér straks den udmalkede mælk i køleskab eller fryser.
Frisk udmalket mælk kan holde sig.


Rester af opvarmet mælk skal altid kasseres.
Optøet mælk må ikke fryses igen.


Udmalkning hjemme
Hvis du har brug for at malke din mælk ud derhjemme, kan du malke ud med hånden eller leje/købe en brystpumpe.
Vær opmærksom på størrelsen af udmalkningssættet.
Tal med personalet om det.


Hvis du ryger
Nikotinmængden i din mælk er højest, lige efter du har røget.
Hvis du ikke kan undlade at ryge, så gør det lige efter amning/udmalkninger.
 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk