Dette er tekstversionen af Socialmedicinsk foranstaltning
Klik her for at komme til den grafiske version af Socialmedicinsk foranstaltning

Forside - Læs op - Sitemap


Socialmedicinsk foranstaltning


Når man er uafvendeligt syg og døende, kan man tilbydes en Socialmedicinsk Foranstaltning, tidligere kaldet terminal registrering. Dette kan ske via praktiserende læge eller behandlende sygehusafdeling, og er et tilbud fra sundhedsvæsenet, der giver mulighed for hurtigere koordinering af pleje og behandling, herunder 

Tovholderne i forløbet er praktiserende læge og hjemmeplejen, som derfor er jeres nærmeste samarbejdspartnere. Ved indlæggelse vil vi spørge ind til jeres kontakt med hjemmeplejen og praktiserende læge vedrørende situationen.


Stamafdeling
At have en stamafdeling betyder, at man har en "åben indlæggelse". Dette indebærer, at man ved behov for pleje og behandling på sygehuset kan henvende sig til sin stamafdeling.

Din stamafdeling er________________________________________

Opstår der mindre akutte problemstillinger, er din praktisernede læge og evt. hjemmeplejen dine nærmeste kontaktpersoner, som du eller din familie i første omgang skal kontakte for assistance.

Henvendelse til afdelingen kan ske, hvis der opstår akutte eller svære komplikationer, som kræver indlæggelse. Det kan være en pludselig forværring i din tilstand, fx forårsagt af infektion som kræver intravenøs behandling.

Det er dog vigtigt, at du/I tager telefonisk kontakt til afdelingen på forhånd, så vi ved, at du kommer.

Vi forsøger at tilpasse individuelle behov - vi kan dog ikke altid tilbyde enestuer i forbindelse med indlæggelse via Socialmedicinsk Foranstaltning.


Samarbejde
Det er vigtigt for os at være i tæt dialog med dig og din familie, så vi kan gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker og forventninger.
Er man tilknyttet hjemmeplejen, samarbejder vi tæt med dem omkring din indlæggelse og udskrivelse.
Vi snakker om, hvilke behov vi oplever du og din familie har, og om der skal iværksættes yderligere hjælp i hjemmet.

Vi samarbejder med Hospice i forbindelse med overflyttelser dertil samt med det Palliative Team om fælles patienter.
Desuden samarbejder vi med andre afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk