Dette er tekstversionen af Praktiske oplysninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Praktiske oplysninger

Forside - Læs op - Sitemap


Praktiske oplysninger


Far, mor og barn sammen
Far, mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. På den måde kan I støtte hinanden og være sammen fra start om at lære det lille nye barn at kende.

Når far er her, har han mulighed for at yde omsorg til barnets mor i form at støtte, aflastning og hjælp efter behov.


Indlæggelsestid
Indlæggelsestiden er individuel og afhængig af det enkelte forløb, men generelt er det sådan, at

Kontaktperson
Personalet arbejder i 8-12 timers skift. Det betyder, at du møder forskellige plejepersonaler under din indlæggelse.
Den sygeplejerske, jordemoder eller social-og sundhedsassistent, som er på din stue, er din kontaktperson den pågældende dag.
Din kontaktperson har ansvar for at koordinere din pleje og behandling under indlæggelsen sammen med dig.


Stuegang
For raske mødre og til tiden fødte børn er der ikke rutinestuegang. Men I kan altid komme til at tale med en læge.
Ved de syge og for tidligt fødte børn, er der normalt stuegang hver formiddag.


Hygiejne


Spisetider
Alle oppegående patienter henter mad i patientcafeen og spiser den i afdelingens dagligstue eller på stuen.
Bakker skal tilbage til patientcafeen.


Mad til far og søskende
Der er mulighed for at købe mad i patientcafeen og endvidere henvises der til Café Finsen i forhallen. 
Bemærk venligst at drikkevarer og kaffe i afdelingen ikke er til pårørende.
Læs mere: Kiosk, café og opholdssteder

  
   
       søskendeBesøgstid


Telefon
Du må gerne benytte mobiltelefon. Men sæt den venligst på lydløs, ligegyldig hvor du er i afdelingen.
På stuen med de syge og for tidligt fødte børn, er det ikke tilladt at tale i mobiltelefon. Du må gerne sende sms.


Påklædning
Brug venligst morgenkåbe over hospitalsskjorten, når du færdes på gangarealerne. Der er tøj til mor og barn samt bind og bleer til fri afbenyttelse.
Både mor og barn må gerne anvende eget tøj under indlæggelsen.

Mor skal medbringe

Far skal anvende eget tøj, når han er indlagt i afdelingen.
 

Tobaksrygning
Der må ikke ryges i afdelingen. Benyt pavillonen udenfor bygningen.

Læs mere: Rygning og amning

Hvis du ønsker hjælp til at stoppe rygning, kan du henvende dig til personalet.


Råd og vejledning efter udskrivelsen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk