Dette er tekstversionen af Ambulant funktion
Klik her for at komme til den grafiske version af Ambulant funktion

Forside - Læs op - Sitemap


Ambulant funktion


Svangreafdelingen - ambulant funktion

Gravide med aftale om undersøgelse på afdelingen for Indlagte Gravide bedes henvende sig ved skranken på afdelingen for Fødsler.

På afdelingen for Indlagte Gravide er der ambulant funktion med blandt andet:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk