Dette er tekstversionen af Barsel (herunder for tidligt fødte og syge børn)
Klik her for at komme til den grafiske version af Barsel (herunder for tidligt fødte og syge børn)

Forside - Læs op - Sitemap


Barsel (herunder for tidligt fødte og syge børn)


Barsel - Sydvestjysk Sygehus

I Region Syddanmark føder både første- og flergangsfødende ambulant. Det betyder, at I bliver udskrevet fra sygehuset inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt og både mor og barn er sunde og raske.

Hvis I skal hjem direkte fra afdelingen for Fødsler, vil jordemoderen tale med jer om, hvilke ting I skal være opmærksomme på derhjemme og fortælle jer om de tilbud, der er til jer de første 7 døgn efter udskrivelsen (læs mere: Ambulant fødsel).
Hvis barnet ikke har suttet, du ikke har tisset endnu eller du har blødt lidt rigeligt, kommer I på Barselklinikken (læs mere: Barselklinikken).

Hvis der er forhold, der gør, at du eller dit barn skal observeres, behandles eller har brug for særlig omsorg i dagene efter fødslen, kommer du op på Nyfødte og Familie, hvor din partner for det meste kan være medindlagt (læs mere: Nyfødte og Familie).
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk