Dette er tekstversionen af Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme


Formålet med projektet er at sikre at den ernæringsindsats, der bygger på Den Danske Kvalitetsmodels indikatorer bliver fuldt implementeret på de medicinske afdelinger som behandler patienter omfattet af kronikerstrategien. Projektet stiler desuden mod at indsatsen videregives til kommunalt regi mhp. på en fortsat kvalificeret indsats efter udskrivelse.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk