Dette er tekstversionen af Om uddannelsen ved Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Om uddannelsen ved Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Om uddannelsen ved Sydvestjysk Sygehus


Centralt i basislægens læring ved Sydvestjysk Sygehus er patientkontakt med krydspunkter med de mere erfarne læger samt supervision og vejledning. Alle får en hovedvejleder sammen med hvilken den individuelle uddannelsesplan aftales. Uddannelsesplanen vil blive fulgt op ved løbende hovedvejledersamtaler (klik her for at se checkliste).

Vi ser basislægen som en kommende kollega - først i introduktionsstilling og siden i hoveduddannelsesstilling. Der er rigtig gode muligheder for at fortsætte et videreuddannelsesforløb ved Sydvestjysk Sygehus direkte efter endt basisuddannelse indenfor såvel et af de interne medicinske specialer, de kirurgiske specialer, almen medicin og også indenfor de fleste af de mindre specialer.

Grundig introduktion

Hver gang, der starter nye basislæger, afholdes der den første dag specifik introduktion til afdelingen.

Herefter er der - fælles for alle nye basislæger - 2 dages kursus i praktisk træning i ambulancetransport og hjertestophåndtering ved Sydvestjysk Sygehus' eget Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder - klik her- hvor der indenfor de næste 4-8 uger herudover er obligatorisk 1 dags træningskursus i akutte patienthåndteringer indenfor både intern medicin og kirurgi.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk