Dette er tekstversionen af KBU - Klinisk basisuddannelse for læger
Klik her for at komme til den grafiske version af KBU - Klinisk basisuddannelse for læger

Forside - Læs op - Sitemap


KBU - Klinisk basisuddannelse for læger


Basislægens ansættelse

Læs om basislægeuddannelsen ved Sydvestjysk Sygehus

Ved Sydvestjysk Sygehus har vi basislæge-uddannelsesforløb bestående af en af følgende kombinationer:

Vi vil i det første 1/2 år af forløbet (sygehusopholdet ved Sydvestjysk Sygehus) bestræbe os på at give basislægen mulighed for at møde både et bredt udsnit af patienter indenfor det tilknyttede speciale og for dybdelæring ved kontakt med længerevarende patientforløb.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk