Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus har tjek på kvaliteten
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus har tjek på kvaliteten

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus har tjek på kvaliteten


Uvildige eksperter indstiller efter en uges omfattende kvalitetstjek Sydvestjysk Sygehus til akkreditering med bemærkninger.

Hvad gør du, hvis en patient får hjertestop? Hvordan sikrer du, at patienten får den rigtige medicin? Kan du se i journalen, om patienten er overfølsom for noget? Det er blot nogle af de hundredvis af spørgsmål, som et team af eksterne kvalitetseksperter i den forløbne uge har stillet medarbejderne på Sydvestjysk Sygehus. Samtidig er der blevet kigget grundigt på bl.a. bygningernes stand, hygiejne og brandsikkerhed.

- Sygehusets fokus på kvalitet er virkelig blevet kigget efter i kortene, og vi kan kun være tilfredse med bedømmelsen af kvalitetsniveauet. Det er første gang, at sygehuset måles i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel, og der har derfor været stor spænding - og lidt nervøsitet - hos medarbejderne om, hvordan det skulle foregå. At eksperterne udefra så er tilfredse med kvaliteten,  skyldes ene og alene, at vi hele vejen rundt har medarbejdere, der tager kvalitet og udviklingen af den meget alvorligt, siger adm. sygehusdirektør Bjarne Normark.

Bemærkningerne faldt ikke på patientbehandlingen
Efter ugens intense gennemgang på kryds og tværs af sygehuset vurderer ekspertteamet, at sygehuset opfylder langt de fleste af de 104 standarder i Den Danske Kvalitetsmodel.
På enkelte af standarderne har ekspertteamet bemærkninger og forslag til forbedringer. Samlet set indstiller eksperterne til IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), at Sydvestjysk Sygehus bliver akkrediteret med bemærkninger. Det svarer populært sagt til at bilen går igennem et syn, under forudsætning af at der laves et par småreparationer på den.

- Det er værd at understrege, at de bemærkninger, der er faldet, ikke er faldet på det, der er vores kerneydelse – nemlig patientbehandlingen. Sydvestjysk Sygehus er fortsat et sygehus kendetegnet af høj faglighed og velorganiserede patientforløb. De bemærkninger, vi skal arbejde videre med, skal vi naturligvis tage alvorligt – men det betyder ikke, at det er risikabelt for vores patienter at være her, siger Bjarne Normark. 

Et kæmpe stykke arbejde
Under alle omstændigheder har sygehusets medarbejdere gjort et kæmpe stykke arbejde for at få sygehusets ”kvalitetsfundament” lagt. Så det var en stolt direktør, der fredag eftermiddag takkede alle for indsatsen:
- Vi har nu et kvalitetssystem, der rækker langt ind i fremtiden, og som sikrer at vores patienter bliver behandlet efter de bedste standarder. Det er først og fremmest jeres fortjeneste, og det kan I roligt være stolte af. Vi er i hvert fald stolte af jer!, sagde han i sin tale til medarbejderne.

Det er første gang, der gennemføres akkreditering af de danske sygehuse, men fremover skal sygehusene akkrediteres – dvs. bedømmes i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel - hvert tredje år.

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel på www.ikas.dk 

Senest fagligt revideret: 02-12-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk