Dette er tekstversionen af Beskrivende radiografer aflaster læger
Klik her for at komme til den grafiske version af Beskrivende radiografer aflaster læger

Forside - Læs op - Sitemap


Beskrivende radiografer aflaster læger


Sygehuset har fået sin første beskrivende radiograf. Det er en opkvalificering, der gør radiografen i stand til at beskrive og tolke røntgenbilleder – en opgave, som traditionelt ligger hos lægerne. Det giver mulighed for kortere ventetid for patienterne og bedre udnyttelse af ressourcerne på røntgenafdelingen.

Radiologer, som er læger, der er specialister i røntgenundersøgelsen, kan have vanskeligt ved at nå alle opgaver. Det kan i perioder medføre, at patienter må vente på at få lægernes vurdering af deres røntgenbilleder. Også selvom der er tale om helt ukomplicerede knoglebrud. Løsningen kan også være ukompliceret, nemlig en beskrivende radiograf.

Sydvestjysk Sygehus har nu haft sin første radiograf gennem den efteruddannelse, der giver hende ret til at kalde sig beskrivende radiograf. Det betyder, at hun ikke alene kan tage røntgenbillederne, men nu også kan beskrive og tolke dem – og dermed aflaste lægerne.

Radiografer med de nye beskrivende kompetencer giver fordele for både patienter og personale.

- Lægerne kan koncentrere sig om de mere komplicerede tilfælde, og patienterne undgår at skulle vente på, at lægen kan give svar, siger overradiograf Grete Vind.

Hurtigere svar og kvalitetsløft
For SVS’s første beskrivende radiograf, Kirsten Kusk, lokker især de nye faglige udfordringer og større ansvar. Som ekstragevinst har hun desuden fået en større forståelse for hvilken billedkvalitet, der er vigtig for lægerne i deres tolkning.

Kirsten Kusk

- Det har ført til flere faglige debatter med mine kolleger, og vi har fået åbnet for større vidensdeling. Som beskrivende radiograf kan vi både se det fra radiografens og radiologens synsvinkel, og det kan give et kvalitetsløft til afdelings produktionen af billeder, siger Kirsten Kusk, der især bruger sine dage som beskrivende radiograf på at tage en del af presset på skadestuen samt på ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Uddannelsen tager ni måneder og foregår dels på Syddansk Universitet i Odense, dels ved oplæring hos lægerne på Radiologisk Afdeling på sygehuset.

Du finder mere om Radiologisk Afdeling her

Og mere om uddannelsen til beskrivende radiograf her

Senest fagligt revideret: 24-10-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk