Dette er tekstversionen af Faggrupper
Klik her for at komme til den grafiske version af Faggrupper

Forside - Læs op - Sitemap


Faggrupper


Du kan søge om erhvervspraktik inden for følgende fag

En del af pladserne er kombi-pakker, hvor du kommer på to forskellige afdelinger eller følger to forskellige faggrupper.

 

 

Bioanalytiker
Erhvervspraktik - BioanalytikerBioanalytikere arbejder oftest på hospitalernes laboratorier. Her analyserer bioanalytikerne de prøver, som de selv eller andre har udtaget fra patienter.

Bioanalytikerne anvender flere forskellige tekniske, kemiske og fysiske metoder til analysering af de mange forskellige prøver. Der bruges både store analyseapparater men også håndværk og f.eks. mikroskoper.

Svarene på de udførte analyser afleveres til læger. Svarene kan hjælpe lægen med at stille en diagnose (hvad patienten fejler). F.eks. kan blodprøver anvendes til at finde ud af, om en patient har sukkersyge, eller om patienten har en blodprop i hjertet.

Svarene fra en vævsprøve kan f.eks. fortælle, om patienten har kræft. Andre analyser kan anvendes til at beslutte, hvilken behandling en patient skal have. Bioanalytikerne udfører også undersøgelser af, hvordan forskellige organer fungerer, men kan også arbejde med befrugtning af æg ved barnløshed.

Bioanalytikere benytter sig af viden indenfor naturvidenskab, bioteknologi, biologi, kemi og sygdomslære.

En bioanalytiker skal have håndelag, ordenssans og arbejde meget kvalitetsbevidst, da bioanalytikernes arbejde har stor betydning for den enkelte patients diagnose og behandling.


Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg
University College Syddanmark, www.ucsyd.dk
Studievejleder Esther Skovhus, 7215 7652 / 7215 9948

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Bioanalytikerunderviser Liselotte Olesen, 7918 2455, Liselotte.Olesen@rsyd.dk

 

 

Ernæringsassistent
Ernæringsassistent - ErhvervspraktikErnæringsassistentens primære opgave er måltidsproduktion.
Som uddannet ernæringsassistent arbejder du med at tilberede, anrette og servere indbydende hverdagsmad til unge som gamle. Du arbejder også med planlægning, menuplaner, diæter, hygiejne, rengøring og kvalitetskontrol. Arbejdspladsen kan være i køkkenet i f.eks. en daginstitution, skole, virksomhed eller sygehus, hvor du arbejder sammen med kolleger og andre faggrupper.

Som erhvervspraktikant kommer du – sammen med en uddannet ernæringsassistent – med i de daglige opgaver i køkkenet.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Den varer 3 år og veksler mellem praktik og skoleperioder.


Mere information om uddannelsenhttp://www.eucvest.dk/Default.aspx?ID=11195

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Køkkenchef Vibeke Jochumsen, 7918 2518

 

 

Ernæring og sundhed med studieretning i fødevarer og ledelse
Professionsbachelor - kun for HF-studerende

Det første år består af et basisforløb, hvor du får grundlæggende kompetencer inden for fagområdet. Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, ledelse og organisation. Efter dit første år skal du vælge mellem én af to studieretninger: Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik , Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse eller Toning: Klinisk diætetik

Køkkenet på SVS tilbyder praktik ifht retningen: Fødevarer og ledelse, og her vil du følge en i leder/stabs teamet, og dermed snuse til områder som: Indkøb, produktion- og drifts-styring, ledelse, kommunikation med afdelingspersonalet, informationsmateriale og HACCP mm

Uddannelsen som professionsbachelor er 3½-årig.

 

Mere information om uddannelsen: www.sydvestjysksygehus.dk/

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus:

Køkkenchef Vibeke Jochumsen 79182518

 

Top


Klinisk Diætist
Erhvervspraktik - klinisk diætistSom klinisk diætist har du viden om sammenhæng mellem kost, sundhed og sygdom. Du har kompetencer til at kunne vejlede, forebygge og behandle patienter og borgere med hensyn til kost og ernæring. Kliniske diætister har en faglig uddannelse rettet mod vejled-ning og diætbehandling, og kan arbejde på sygehuse. Øvrige jobmuligheder er bl.a. konsulentfunktion indenfor kommunen, patientforeninger eller som privatpraktiserende klinisk diætist.

Når du er i erhvervspraktik på Sydvestjysk Sygehus, følger du en klinisk diætist i arbejdet med diæter indenfor livsstilssygdomme. Når du er med til en diætsamtale, sidder vi på et kontor og afdækker den diætetiske problemstilling og efterfølgende diætvejledning. Disse samtaler tager typisk 60 eller 30 minutter.
Du kan få vurderet din egen kost.

Klinisk diætist er en specialeretning i uddannelsen som Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Det er en 3½ årig videregående uddannelse.
 

Mere information om uddannelsen: www.diaetist.dk

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Klinisk Diætist Tina Egdalen, 7918 2534

Top

Lægesekretær
Erhvervspraktik - LægesekretærLægesekretærens job kan bestå i booking og modtagelse af patienter, telefonbetjening, koordinering af patientforløb, journalskrivning og korrekturlæsning efter talegenkendelse. Selvstændig udarbejdelse af korrekte skriftlige kommunikationsmaterialer.

Som lægesekretær skal du trives med mange bolde i luften og være en fleksibel og positiv teamworker.

Som erhvervspraktikant vil du se, hvordan lægesekretæren arbejder og du vil prøve nogle af lægesekretærens daglige opgaver.

Uddannelsen - specialet - varer i alt i 2 år. Inklusiv grundforløbet varer uddannelsen 4 år. Skoleundervisningen i lægesekretæruddannelsen varer i alt i 15 uger, inklusiv fagprøve.
 

Mere information om uddannelsen: www.bcsyd.dk eller www.hk.dk

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Koordinerende lægesekretær Anni Sørensen, 7918 2164
Top

Radiograf
Erhvervspraktik - RadiografSom uddannet radiograf har du ansvar for at lave mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger. Først og fremmest almindelige røntgenundersøgelser af f.eks. knogler, hjerte, lunger, urinveje, mave og tarm samt bryst. Men også CT-scanninger, PET-CT-scanninger og MR-scanninger hører til radiografens arbejde. Du vil som radiograf være med ved større specialundersøgelser, som røntgenlægerne udfører.

Som erhvervspraktikant vil du komme til at følge en radiografs arbejdsopgaver inden for knogle- og/eller CT-området.

Radiografuddannelsen varer 3½ år og foregår på en professionshøjskole. Uddannelsen giver mulighed for at vælge mellem tre studieretninger og undervisningen veksler mellem teori og praksis.
 

Mere information om uddannelsen: www.ucl.dk/content/dk/grunduddannelse/radiograf

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Uddannelsesansvarlig afdelingsradiograf Marianne Clausen, 7918 3299

Top

Social- og sundhedsassistent
Erhvervspraktik - Social- og sundhedsassistent Social - og sundhedsassistentens opgaver er mangeartede, og retter sig mod omsorg, pleje og rehabilitering, blandt andet patientpleje, information og vejledning.

Som uddannet social - og sundhedsassistent har du mange kompetencer inden for kronisk sygdom og ældre mennesker. Du vil kunne arbejde i hjemmeplejen, på sygehuse, på plejehjem, dagcentre og indenfor handicapområdet eller det psykiatriske område.

Som erhvervspraktikant kommer du til – i samarbejde med personalet - at arbejde tæt på patienterne med alt hvad det indebærer af praktiske handlinger som f.eks. patientpleje, servering af mad og drikkevarer og sengeredning.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Den varer 1 år og 8 måneder og veksler mellem teori og praktik.
 

Mere information om uddannelsen: www.sosuesbjerg.dk

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg
Studievejleder Eva Fredslund Hansen, 7610 6028, EFH@sosuesbjerg.dk

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Uddannelseskonsulent Ulla Kappel 51 18 34 94

Top

Sygeplejerske
Erhvervspraktik - SygeplejerskeSom sygeplejerske arbejder du med at planlægge, koordinere og udføre omsorg, pleje og behandling til patienterne, herunder patientpleje, information, vejledning, sårpleje, medicindosering, planlægning af plejen samt assistere ved operation og undersøgelser. Som uddannet sygeplejerske kan du arbejde inden for pleje, undervisning, ledelse og udvikling.

På sygehuset kan du blandt andet arbejde på akutafdeling, ambulatorium, sengeafdeling, børneafdeling eller operationsafdeling. Øvrige jobmuligheder kan være i hjemmeplejen, psykiatrien, sundhedsplejen, privatklinikker og medicinalindustrien. Derudover er der mulighed for at specialisere sig eller læse videre.

Når du er i erhvervspraktik på Sydvestjysk Sygehus følger du et personalemedlem i det daglige arbejde med at planlægge, koordinere samt udføre omsorg, pleje og behandling til patienterne.

Sygeplejerskeuddannelsen varer 3½ år og foregår på professionshøjskolerne. Uddannelsen er en vekselvirkning mellem teori og praksis.
 

Mere information om uddannelsen: www.ucsyd.dk

Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
University College Syddanmark, www.ucsyd.dk
Studievejleder Anette Buskbjerg, 7215 7522, abus@ucsyd.dk

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus
Uddannelseskonsulent Helle Richter, 7918 2223, helle.richter@rsyd.dk

 

TopRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk