Dette er tekstversionen af Modtager 1 mio. kr. til forskning i astma og KOL
Klik her for at komme til den grafiske version af Modtager 1 mio. kr. til forskning i astma og KOL

Forside - Læs op - Sitemap


Modtager 1 mio. kr. til forskning i astma og KOL


Antallet af danskere, der lider af astma er steget i de seneste årtier. Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus står i spidsen for et større klinisk projekt, der skal afdække risikofaktorer for astma og tidlig KOL hos voksne. Projektet, som i forvejen er støttet med 400.000 kroner fra Helsefonden, blev for nylig bevilget 1 mio. kroner af Region Syddanmarks Forskningspulje.

Astma betyder åndenød. Det er en sygdom i lungerne, der kan opstå hele livet – hos børn, voksne og ældre. Symptomerne kommer ofte i anfald med fx hoste, åndenød og hvæsende/pibende vejrtrækning.  Det er ikke altid, man kan finde årsagen til astma, men forskningsprojektet ”Risikofaktorer for astma hos voksne” (RAV) kan være med til at give nogle svar.

Markant stigning
Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af astma, høfeber og allergi blandt unge og voksne samt beskrive arbejds- og miljømæssige faktorers betydning for udvikling og prognose af disse tilstande og tidlig KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Endvidere beskrives risikofaktorer for øget fald i lungefunktion.

I undersøgelsen deltager knap 17.000 personer i alderen 15-62 år. Projektet er en fortsættelse af en basisundersøgelse, RAV I, som beskrev en markant stigning i hyppigheden af astma fra 4 til 7 % sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 1994. Astma er især et stigende problem blandt den yngre del af arbejdsstyrken.

skadhauge

Overlæge, ph.d. Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus leder projektet, der foregår i samarbejde med Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Forebygge sygefravær
Identifikation af risikofaktorer for astma i arbejdsmiljøet er vigtig:
- Forskningen i årsagerne til astma, høfeber og allergi giver mulighed for at pege på forebyggelse, hvilket er vigtigt for lidelser af denne type, der nok kan behandles, men ikke helbredes, når de først er opstået. Den samfundsøkonomiske betydning heraf illustreres af, at der er tale om sygdomme, som overvejende rammer personer i den erhvervsaktive alder og medfører sygefravær, siger overlæge, ph.d. Lars Skadhauge, Sydvestjysk Sygehus.

Forandringer i vores livsstil og miljø er blevet nævnt som den primære årsag til stigning i hyppighed af astma og allergi. Men udsættelse for påvirkninger i arbejdsmiljøet er også en vigtig faktor.

Astma er blevet den hyppigste arbejdsbetingede lungelidelse i vestlige industrialiserede samfund og ifølge det amerikanske lungemedicinske selskab er arbejdsmiljøet årsag til omkring 15 % af alle astmatilfælde blandt voksne. Såfremt disse data kan transformeres til danske forhold vil et forsigtigt skøn være, at ca. 15.000 tilfælde af voksenastma kan relateres til arbejdet og kunne derfor i princippet være forebygget.

KOL uden rygning
Modsat astma, hvor man ved at arvelig tilbøjelighed til allergi, hyperreagerende luftveje, (passiv) rygning, luftforurening og luftvejsinfektioner er enkeltstående risikofaktorer, så er tobaksrygning den dominerende risikofaktor for udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Imidlertid har nylige studier vist, at mange personer udvikler KOL uden at have røget cigaretter. Dette tyder på, at luftforurening som partikler fra brændeovnsrøg, trafik eller landbruget og andre miljømæssige faktorer som moderens rygning og erhvervsmæssige påvirkninger også kan have betydning for udvikling af sygdommen.

Du kan finde mere om projektet her: RAVII

Senest fagligt revideret: 18-08-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk