Dette er tekstversionen af Millioner til bedre forhold for fødende
Klik her for at komme til den grafiske version af Millioner til bedre forhold for fødende

Forside - Læs op - Sitemap


Millioner til bedre forhold for fødende


2,43 millioner kroner. Så meget har Regionsrådet på deres møde 27. juni afsat til forbedringer på Sydvestjysk Sygehus i forbindelse med den nye fødeplan.

Pengene skal gå til en række projekter, der samlet vil skabe en moderne og tryg ramme om de fødende og deres familier.

Plads til far
To tiltag drejer sig om at skabe mulighed for, at faderen i højere grad kan tage del i den store begivenhed, det er at få et barn:

Det første handler om ambulatorierne. Der indrettes nye større scanningsambulatorier i forlængelse af fødegangen. Det giver mulighed for at pårørende i større grad kan deltage i ultralydsscanningerne. Med den nye placering, hvor tilbuddene samles på fødegangen, opnås en bedre kontinuitet for den fødende og de pårørende.

Det andet tiltag handler om at skabe plads til faderen, når moderen er indlagt. Det planlægges at indrette en række familierum, hvor faderen kan være medindlagt.

gravid
Bedre plads til far under forløbet, nyt ambulatorium til familier med særlige behov og ny barselsklinik, hvor mødre med ukomplicerede fødsler kan hente råd og vejledning er blandt de nye tiltag.

Nyt familieambulatorium
Som et led i fødeplanen skal der desuden oprettes et nyt familieambulatorium, der varetager opgaver i forhold til gravide med rusmiddelproblemer og deres børn op til syv år samt sårbare gravide.
I forbindelse med familieambulatoriet oprettes desuden et antal specialambulatorier for gravide med særlige behov, eks. diabetes.

Barselsklinik klar med vejledning
Ifølge den nye fødeplan, så skal kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel udskrives indenfor 24 timer. Det har ført til en del debat, men der er dog ingen grund til bekymring.  Sygehuset etablerer en ny barselsklinik, hvor de nybagte forældre kan få råd, vejledning og behandling ambulant i op til syv døgn efter udskrivelsen.

Ombygning og nyindretning vil foregå i perioden ultimo 2011/primo 2012 under hensyntagen til belastningsperioderne, så ombygningerne bliver til mindst mulig gene for brugerne.

Du finder mere information om graviditet, fødsel og barsel samt en beskrivelse af fødegangen og de tilbud, de har her.

Senest fagligt revideret: 29-06-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk