Dette er tekstversionen af Personalesammensætning
Klik her for at komme til den grafiske version af Personalesammensætning

Forside - Læs op - Sitemap


Personalesammensætning


Plejepersonalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Kliniske sygeplejespecialister varetager især dele af patientforløbene for KOL og lungebetændelse.

Sengeafsnittets læger har speciale i lunge- eller infektionsmedicin. Derudover kan du i afsnittet møde yngre læger under uddannelse.

Sengeafsnittet har tilknyttet flere sekretærer, de varetager dokumentation og koordinering af patientforløb, journalhåndtering, telefonisk kontakt mv.

I det daglige varetages pleje og behandling således af et tværfagligt team, som er bestående af
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk