Dette er tekstversionen af Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme


Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme er et akut medicinsk sengeafsnit, hvor patienter modtages hele døgnet. Akutte indlæggelser foregår via FAM (Fælles Akutmodtagelse).

Størstedelen af patienterne i sengeafsnittet lider af KOL eller lungekræft, desuden behandler vi lungebetændelse, astma, lungefibrose og udreder for luftvejssymptomer. Endvidere behandler vi patienter med diagnoser inden for generel intern medicin.
Som specialefunktion har sengeafsnittet fire senge til behandling af respirationssvigt hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL). Her gives støttende maskebehandling (NIV) for at hjælpe patienter over en periode med for svag vejrtrækning.

Der modtages også patienter som indlægges af psykosociale årsager, f. eks. manglende væskeindtag eller fald i hjemmet. 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk