Dette er tekstversionen af Specialundersøgelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Specialundersøgelser

Forside - Læs op - Sitemap


Specialundersøgelser


Tinnitus
Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen. Den tinnitusramte beskriver, at der er en lyd inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd ind i øret udefra. Den lyd, der høres kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone. Det er en ganske hypppig tilstand - cirka 16 procent af alle voksne har konstant tinnitus og en langt større del har tinnitus af og til.

- Læs mere: http://hoereforeningen.dk/

Morbus Meniére
Morbus Meniére er lokaliseret til det indre øre, der består af øresneglen og balanceorganet (buegangene). Sygdommen bevirker pludselige og uforklarlige trykændringer i det indre øre. Sygdommen rammer oftest kun det ene øre, men kan altså i nogle tilfælde angribe det andet øre senere i livet. Sygdommen kan optræde i alle aldre, men indfinder sig især hos midaldrende. Kvinder og mænd rammes lige hyppigt.
Når man har Morbus Meniére kan det give sig udslag i.
• Anfald af kraftig svimmelhed med kvalme og eventuelt opkastninger
• nedsat hørelse i det angrebne øre under anfaldet
• øresusen

- Læs mere: http://hoereforeningen.dk

ABR
ABR måles ved hjælp af elektroder på hovedets overflade. ABR er elektrisk nerveaktivitet i hjernestammen, og opstår når øret bliver påvirket med lyd. ABR undersøger om hørebanen – til og med hjernestammen fungerer normalt.

ASSR
ASSR ( Auditory Steady State Response ) måles ved hjælp af elektroder på  hovedets overflade. ASSR er  elektrisk nerveaktivitet i hjernestammen og opstår når øret bliver påvirket med lyd. Ved ASSR måler man om hørebanen fungerer, og man får et brugbart audiogram på 4 frekvenser. ( 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz. ).

AABR
AABR  ( automatisk hjernestammeaudiometri ) måles ved hjæp af elektroder på hovedets overflade. AABR er elektrisk nerveaktivitet i hjernestammen og opstår når øret bliver påvirket med lyd. AABR undersøger om hørebanen til og med hjernestammen fungerer normalt.

Hørescreening
Hørescreening er en undersøgelse – høretest – der har til formål at identificere nyfødte børn, der har et medfødt høretab, og måles ved hjælp af en probe i øregangen.
Målemetoden er TEOAE (  otoakustisk emmision ) eller AABR ( se andet sted på siden ).
Emmisioner udløses fra de ydre hårceller i høreorganet og kan måles i øregangen.

APD
APD ( Auditory Processing Disorder ), når en person har APD betyder det, at ørerne hører fint, men hjernen ikke forstår, hvad der bliver sagt.
Talesprogets forskellige lyde og støjen fra omgivelserne bliver ”mudret sammen”, inden de når frem til de områder i hjernen, som tolker det hørte.
Derfor har personer med APD svært ved at skille talesprogets lyde, og problemet er størst, hvor der er baggrundsstøj – for børns vedkommende f.eks. i en skoleklasse. Børn med APD vil derfor have svært ved at følge med i undervisningen. De bliver ofte enten urolige eller isolerer sig.

- Læs mere: http://www.apd.dk/kort-om-apd/hvad-er-apd/

Vestibulær-undersøgelse
Vestibulær-undersøgelse er en undersøgelse af det indre øres balancesystem (buegangene), som har forbindelse til de nervebaner, der styrer øjenbevægelserne.
Undersøgelsen foretages oftest i forbindelse med svimmelhedsgener, og for at udrede årsagen til svimmelheden. Undersøgelsen bruges desuden, når man af andre grunde ønsker at vurdere funktionen af det indre øre.
Som regel skal man ligge på ryggen, og der skylles i et øre af gangen.
Derefter skylles i et øre af gangen. Der bruges vand eller luft. Denne undersøgelse medfører ofte kortvarig svimmelhed.

Cochlear Implant
Cochlear Implant er et elektronisk apparat (CI) der overtager funktionen af et defekt indre øre (sneglen). Det gør det ved at omdanne akustisk information til elektriske impulser, som sendes direkte til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder.
Se også CI foreningens hjemmeside: http://cochlearimplant.dk/CI%20Foreningen/index.htmRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk