Dette er tekstversionen af Bioanalytiker
Klik her for at komme til den grafiske version af Bioanalytiker

Forside - Læs op - Sitemap


Bioanalytiker


Bioanalytiker

Bioanalytiker
Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse på 3½ år.

Der veksles mellem teoretisk uddannelse ved UCSYD og klinisk undervisning på bl.a. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg / Grindsted.
På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg / Grindsted modtager vi 12 studerende fra hvert hold med optag pr. 1. september.

Klinisk undervisning foregår på følgende 5 laboratoriemedicinske specialer:
Klinisk Biokemi
Klinisk Immunologi
Klinisk Mikrobiologi
Patologisk Anatomi
Nuklearmedicin.

Uddannelsen afsluttes med et professionsbachelorprojekt, som er et selvvalgt udviklingsarbejde inden for bioanalytiker professionens virksomhedsfelt.

Dette projekt udarbejdes på de kliniske uddannelsessteder i samarbejde med vejleder fra UCSYD, Esbjerg. Bioanalytikeruddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i Bioanalytisk diagnostik.

Mange bioanalytikere er beskæftiget på sygehusene med blodprøvetagning og -analysering, bakteriologiske undersøgelser, vævs- og celleundersøgelser samt molekylær biologiske tekniker.

Desuden ansættes bioanalytikere inden for forskning, medicinalindustrien og hos praktiserende læger. Læs mere om uddannelsen på www.UCSYD.dk

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende bioanalytikeruddannelsen, er du velkommen til at kontakte

Klinisk bioanalytikerunderviser

Liselotte Olesen
E-mail: Liselotte.Olesen@rsyd.dk  
Telefon: 79 18 24 55Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk