Dette er tekstversionen af Millioner til Høreklinikken
Klik her for at komme til den grafiske version af Millioner til Høreklinikken

Forside - Læs op - Sitemap


Millioner til Høreklinikken


De fysiske rammer hæmmer i dag effektiviteten på Høreklinikken på Sydvestjysk Sygehus. Patienter og medarbejdere står og venter på hinanden, fordi der ikke er hørebokse nok.

Heldigvis lysner det nu.  Klinikken har nemlig fået 3,4 mio. kroner fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, og dertil kommer 800.000 kroner fra sygehusets egen pulje til forbedring af arbejdsmiljø.

Bedre service
Det betyder, at klinikken kan få bygget om og udvidet kapaciteten. Arbejdsgangen kan samtidig optimeres betydeligt ved at udskifte de 10-15 år gamle hørebokse ud med moderne multibokse. Multibokse gør, at personalet kan sidde med patienten og klare alle dele af undersøgelsen, høreprøven og tilpasning i samme boks, hvor de i dag er nødt til at flytte rundt mellem flere lokaler. Desuden forbedres venteområderne. 

- Vi får mulighed for at yde en endnu bedre service overfor patienterne med moderne udstyr og bedre fysiske faciliteter.  Samtidig kan vi udnytte sygehusets ressourcer mere effektivt, da personale ikke længere skal vente på ledige rum, siger ledende oversygeplejerske Jette Nygaard.

Flere yngre
Personalet på Høreklinikken giver den en ekstra skalle og øger aktiviteten frem til sommerferien. I ferien lukkes der ned i fem uger, hvor håndværkerne rykker ind, så patienter og personale efter ferien kan tage de nye omgivelser i brug.

Klinikken hjælper omkring 10.000 patienter om året. De ældre patienter over 60 år udgør stadig hovedparten, men klinikken opsøges i stigende grad også af yngre mennesker, der har problemer med hørelsen.

høreklinik
Audiologiassistent Morten Kirketerp i gang med en høreprøve i en af de gamle hørebokse, der nu skal skiftes ud med moderne multibokse.

Her kom pengene fra
På Finansloven for 2010 var der afsat en pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene på 250 mio. kr.. Projekterne skulle have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse og understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

Den 8. december 2010 indkaldte Indenrigs- og Sundhedsministeriet yderligere ansøgninger til puljen, idet der resterede 23 mio. kr. i puljen. Det benyttede Høreklinikken sig af og fik sendt en ansøgning af sted inden 15. dec. 2010. Ansøgningen blev imødekommet fra Sundhedsministeriet og 31. januar nikkede regionsrådet i Region Syddanmark ja til projektet.


 

Senest fagligt revideret: 03-01-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk