Dette er tekstversionen af Sygehuset skærer en tredjedel af energiforbruget
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehuset skærer en tredjedel af energiforbruget

Forside - Læs op - Sitemap


Sygehuset skærer en tredjedel af energiforbruget


Nu bliver sygehuset langt grønnere. En energibesparelse på ikke mindre end 4,2 mio. kWh - eller hvad der svarer til en tredjedel af det årlige energiforbrug - barberes væk som følge af energispare-projekter.

Energibesparelsen opnås gennem to projekter: Udskiftning af alle lysarmaturer i Esbjerg samt optimering af ventilationsanlæggene i både Esbjerg og Grindsted. Begge projekter skal være færdig inden udgangen af 2010.

9000 lysarmaturer
Teknikere og elektrikere tager i denne uge fat på at skifte i alt 9000 lysarmaturer på sygehuset i Esbjerg. De gamle lysarmaturer pilles ned og erstattes med mere energirigtige modeller med længere levetid og bedre belysningsevne.

Samtidig opsættes der lyssensorer på gangarealer og lignende steder, hvor der ikke er færdsel hele tiden.
Denne del arbejdet giver en besparelse på 2 mio. kWh årligt.

elspareGenbruge varm luft
Anden del af energispare-planen er optimering af ventilationsanlæggene både i Esbjerg og Grindsted. Ved hjælp af blandt andet CO2-målere, spjæld og tidsstyring kan man regulere hvor meget ventilation, der skal på de forskellige lokaler.

Samtidig betyder justeringerne, at ventilationsanlæggene fremover vil være bedre i stand til at genbruge den varme luft.
Denne del af arbejdet giver en energibesparelse på 2,2 mio. kWh årligt.

 

Målet nået og mere til
Baggrunden for energispare-projekterne er, at Sydvestjysk Sygehus i 2009 blev en del af den ”kurve-knæk”-aftale, der er indgået mellem Miljø- og Energiministeriet og Danske Regioner. Aftalen handler om at mindske energiforbruget med 4 % i forhold til 2007. Det gælder el og varme, og målet skal være nået ved udgangen af 2010. 

På Sydvestjysk Sygehus når vi i mål - og endda langt mere. Det kræver nogle investeringer, men det tjener sig mere end rigeligt ind over et par år.


 

Senest fagligt revideret: 15-09-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk