Dette er tekstversionen af Fra ventetid til kvalitetstid
Klik her for at komme til den grafiske version af Fra ventetid til kvalitetstid

Forside - Læs op - Sitemap


Fra ventetid til kvalitetstid


Vi kender alle de situationer, hvor det føles som om, at sekundviserne på armbåndsuret kun rykker sig hver anden time. Vi kan sikkert også blive enige om, at ventetid er træls.

Desværre kan ventetid ikke helt undgås, når vi taler modtagelse af patienter i skadestuen og akutmodtagelse, hvor det er umuligt at forudsige, hvor alvorlige skader den næste patient kommer ind ad døren med.

Derfor kan man ligeså godt sørge for, at patienterne får det bedste ud af ventetiden. Hvordan det kan lade sig gøre, skal et projekt i skadestuen og akutmodtagelsen kaste lys over. 

Højne servicen
Projekt SOS Venteværelse tager fat på det, der for mange borgere er sygehusets ansigt udadtil: Venteværelset på skadestuen. Et godt førstehåndsindtryk vil påvirke resten af sygehusoplevelsen og være noget, som patienten husker og tager med sig videre f.eks. i forbindelse med det frie sygehusvalg. Derfor er modtagelsen af patienterne vigtig at få redesignet i fremtidens sygehus.

Optimere oplevelsen
Til at hjælpe med den opgave står chefkonsulent og antropolog Nicolai Mendgaard-Larsen og innovationskonsulent og designer Kerstin Bro Egelund fra Region Syddanmarks Enhed for Velfærdsinnovation samt design og innovationsfirmaet IDEO.

Sammen går de fra september 2010 i gang med at identificere problemområder og finde veje til at optimere den oplevelse, patienterne får under ventetiden.
Undervejs vil de interviewe både patienter og personale samt lave workshop og fokusgrupper, der kan give besked på nogle af disse spørgsmål:

Hvordan oplever patienten modtagelsen og ventetiden?
Hvordan oplever personalet arbejdssituationen?
Hvordan ser de optimale rammer for et venteværelse ud?
Hvordan kunne nye arbejdsgange eller serviceprodukter være med til at omforme ”negativ ventetid” til ”positiv aktiv tid”?

Indretning af den ny Fælles Akut Modtagelse
De indsamlede erfaringer kan bruges i indretningen af den ny fælles akutmodtagelse, der skal stå færdig i 2013, og vil være med til at forbedre personalets arbejdsvilkår, højne servicen for patienterne og gøre den ventetid, der nu engang er, mere behagelig.

Senest fagligt revideret: 06-09-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk