Dette er tekstversionen af Arbejdsmedicin samles på Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Arbejdsmedicin samles på Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Arbejdsmedicin samles på Sydvestjysk Sygehus


Den 1. august udvider Arbejdsmedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus.  Det sker, når fusionen med Arbejdsmedicinsk afdeling på Sygehus Sønderjylland bliver en realitet, og en del aktiviteter fra Vejle Sygehus samtidig flyttes til Esbjerg.

Med den fysiske udvidelse følger også en udvidelse af tilbudet til patienterne. Arbejdspsykologien vil i forbindelse med fusionen blive oprustet, med tilførsel af to arbejdspsykologer, og det betyder en bedre undersøgelse og udredning af patienter med arbejdsbetinget stress eller depression.

Den fusionerede afdeling kommer, udover de to arbejdspsykologer, også til at rumme læger, socialrådgivere og sekretærer.

Manden der skal sidde ved roret, er ledende overlæge Ole Carstensen, der tiltrådte stillingen den 1. juni. Han mener, at netop tværfagligheden er en stor fordel.

- Flere ansatte med flere forskellige faglige baggrunde, gør afdelingen i stand til at lave nogle bredere vurderinger af vores patienter. Ofte er der både en fysisk og en psykisk side af en arbejdsskade, og med den fremtidige bemanding har vi mulighed for at tegne et mere nuanceret billede, og dermed gøre vores udredning og rådgivning endnu bedre, siger han.

Sammenlægningen er led i regionens specialplan for arbejdsmedicin, hvor der i fremtiden er to ligeværdige arbejdsmedicinske afdelinger i Region Syddanmark, nemlig på Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus, hvor afdelingens optageområde og personale bliver mere end fordoblet.

 

Ole CarstensenLedende overlæge Ole Carstensen tiltrådte 1. juni og skal stå i spidsen for den fusionerede afdeling.

 

 

 

 

 

 

 

Om Arbejdsmedicinsk afdeling:
Arbejdsmedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus udfører undersøgelser og udredninger på patienter med fysiske eller psykiske arbejdsbetingede lidelser. Afdelingen laver ikke behandling, men rådgiver praktiserende læger og arbejdspladser om relevant behandling. Afdelingens tid er disponeret med en tredjedel til patienter, en tredjedel til forskning og en tredjedel til undervisning og formidling til både patienter og myndigheder om miljø og arbejdsforhold.
Arbejdsmedicinsk afdeling deltager i flere forskningsprojekter inden for astma / allergi, lidelser i øvre bevægeapparat, og arbejdsfastholdelse.  En af afdelingens overlæger er nytiltrådt forskningschef på Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (tidl. Søfartsmedicin) på Syddansk Universitet.


Yderligere info: Ledende overlæge Ole Carstensen, tlf. 22 50 98 45 eller 79 18 22 86

Senest fagligt revideret: 05-07-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk