Dette er tekstversionen af Tjekliste fremmer patientsikkerheden
Klik her for at komme til den grafiske version af Tjekliste fremmer patientsikkerheden

Forside - Læs op - Sitemap


Tjekliste fremmer patientsikkerheden


Tjeklisten ”Sikker Kirurgi” bliver en del af hverdagen på SVS’s operationsstuer. Listen indeholder en række punkter, som personalet på operationsstuen skal krydse af før, under og efter en operation.
For eksempel skal man, før patienten bedøves, krydse af, om patienten har nogen former for allergier eller har vanskelige luftveje. Og inden kirurgen begynder at operere, skal det bekræftes, hvilken operation, der skal udføres. På den måde sikrer man, at der ikke sker nogen utilsigtede hændelser, som kunne føre til et dødsfald.

På mange operationsstuer vil tjeklisten først og fremmest betyde en bedre systematik af nogle af de ting, man i forvejen gør, fortæller kvalitetskonsulent Ragnhild Kallestrup.

Det centrale i Sikker Kirurgi er tjeklisten, der skal anvendes i tre afgrænsede faser i forbindelse med operationen. Ud over at sikre, at de væsentlige sikkerhedstjek bliver husket, medvirker listen også til at sikre god kommunikation blandt medlemmerne af operationsteamet.

Listen er en del af WHO’s verdensomfattende strategi, der går ud på at sænke antallet af dødsfald og komplikationer i forbindelse med kirurgiske indgreb.

kirurgi

Med tjeklisten i hånden får operationsteamet blandt andet styr på:

Før operationen:
- Om patienten har allergi, vanskelige luftveje eller risiko for blodtab

Umiddelbart inden operationen:
- Om patientens identitet, operationssted, behov for forebyggende antibiotika og om relevante røntgen- eller skanningsbilleder er på plads

Inden patienten forlader operationsstuen:
- At optælling af instrumenter og service er OK, mærkning af udtagne prøver er OK og at planen for patientens videre behandling er på plads.

Erfaringer
Tjeklisten er tidligere blevet testet af amerikanske forskere i otte storbyer verden over. Og frekvensen af større komplikationer har vist sig at falde fra 11 pct. til 7 pct. mens mængden af dødsfald går fra 1,5 pct. til 0,8 pct. Et fald på mere end 40 pct.

Vil du vide mere, så kontakt:
Kvalitetskonsulent Ragnhild Kallestrup tlf. 79 18 23 60/ 20 25 63 42
Afd. sygeplejerske Kirsten Bo Nielsen, Afdeling for operation og anæstesi tlf. 79 18 23 15

 


 

Senest fagligt revideret: 26-04-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk