Dette er tekstversionen af Jordemoder
Klik her for at komme til den grafiske version af Jordemoder

Forside - Læs op - Sitemap


Jordemoder


jo

Jordemoder
Afdelingen Fødsler på Sydvestjysk Sygehus betjener ca. 18-1900 fødsler årligt, dertil kommer ca. 16.000 graviditetsundersøgelser i jordemoderkonsultation og ambulatorier.
I tilknytning til Fødsler ligger afdelingen Indlagte Gravide, hvor gravide med behandlingskrævende komplikationer indlægges, samt en barselklinik, hvor den nybagte familie kan henvende sig ambulant og få hjælp til eksempelvis barselpleje og amning. 

Afdelingen Fødsler på Sydvestjysk Sygehus modtager årligt 18-24  jordemoderstuderende fra uddannelsen på UC Syd i Esbjerg.

De studerende kommer hos os 3 gange i løbet af deres uddannelse på følgende semestre:
- 2. semester: I 21 uger med fokus på ukompliceret graviditet, fødsel og barsel

- 4. semester: I 21 uger med fokus på kompliceret graviditet, fødsel og barsel

- 6. semester: I 21 uger med fokus på at egen handlekompetence og tværfagligt samarbejde omkring ukomplicerede og komplicerede graviditeter og fødsler


De jordemoderstuderendes praktik foregår på følgende afdelinger:
- Fødsler og Barselsklinik
- Jordemoderkonsultation
- Nyfødte og Familie, inklusiv neonatal afsnit
- Indlagte Gravide og Graviditet Ambulatorium
- Kvindesygdomme Ambulatorium
 

Den kliniske uddannelse indeholder:
- Arbejde med gravide, fødende, barselskvinder, nyfødte børn og deres familier
- Refleksionsopgaver og andre obligatoriske opgaver
- Klinisk undervisning
- Vejledningssamtaler

Der må påregnes en ugentlig workload på ca. 42 timer, heraf 30 timer med patientkontakt i form af dag-, aften-, nat-, døgn- og weekendarbejde.


For mere information om den samlede uddannelse henvises til:

UC Syddanmarks information om jordemoderuddannelsen

- Jordemoderuddannelsens studieordning


Undervisere og kontakt
I de forskellige kliniske uddannelsesperioder er den jordemoderstuderende fast tilknyttet kontaktjordemødre og kontaktsygeplejersker, som varetager den daglige vejledning, mens de uddannelsesansvarlige jordemødre står for koordinering, formaliseret klinisk undervisning samt vejledningssamtaler mm.

Kontakt
Fødeafdelingens kliniske uddannelsesansvarlige jordemødre:

Dorthe Svane

Dorthe Svane

Telefon: 79 18 37 36

Dorthe.svane@rsyd.dk
 

 

 

Stine Rosendahl Nordestgaard

Stine Rosendahl Nordestgaard

Telefon: 79 18 34 75

Stine.Rosendahl.Nordestgaard@rsyd.dk 

 

 


Studiemateriale

Klinisk studiehåndbog generel del

Klinisk studiehåndbog 2. semester

Klinisk studiehåndbog 4. semester

Klinisk studiehåndbog 6. semester

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk