Dette er tekstversionen af Telefon- og besøgstider
Klik her for at komme til den grafiske version af Telefon- og besøgstider

Forside - Læs op - Sitemap


Telefon- og besøgstider


Forespørgsler
I er altid velkomne til at ringe og spørge til jeres pårørende.
Det vil være os en stor  hjælp, hvis en af den pårørendes kontaktpersoner ringer til Intensiv/Intermediær Afsnit. Derefter kan man kontakte øvrige pårørende.

Af hensyn til arbejdet i afsnittet omkring vagtskifte og rapportering, vil det være en hjælp for os, hvis I vil undgå at ringe i følgende tidsrum:

07.00-08.00
15.00-16.00
23.00-24.00

Besøgstid
Der er ingen fast besøgstid i afsnittet, dog skal det i tidsrummet mellem kl. 09.30-10.00 og igen mellem kl. 12.30-14.30 helst undgås af hensyn til afdelingens arbejdsgang og patientens hvile.

Besøgende skal være opmærksomme på, at patienter på Intensiv/Intermediær afsnittet har brug for ro, hvorfor vi henstiller til, at der på sygestuen kun er to besøgende til hver patient.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk