Dette er tekstversionen af Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder - LAKK
Klik her for at komme til den grafiske version af Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder - LAKK

Forside - Læs op - Sitemap


Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder - LAKK


Når du uddanner dig ved Sydvestjysk Sygehus, får du mulighed for at træne kliniske og kommunikative færdigheder, herunder samarbejde, i LAKK (Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder), som er placeret i Esbjerg.

LAKK består af et Fantomcenter med en række forskellige fantomer til træning af kliniske færdigheder samt en fuld-skala Patientsimulator, hvor der kan trænes kliniske færdigheder samt kommunikation og samarbejde i forhold til teamfunktion i forskellige kliniske situationer.

I Fantomcenteret kan du bl.a. træne i intramuskulær og subcutan injektionsteknik, stomipleje, anlæggelse af kateter, mundpleje, personlig hygiejne, lumbalpunktur, anlæggelse af Central Vene Kateter, anlæggelse af venekanyle, a-punktur, artroskopi af skulder, hånd og knæ samt laparoskopi-teknik.

I Patientsimulatoren kan du bl.a. træne behandling af hjertestop, anæstesi- og intensivbehandling. Der kan bl.a. simuleres EKG, invasivt arterielt blodtryk, invasivt CVP, saturation, temperatur og cardiac output.

I Patientsimulatoren er der mulighed for at gennemføre forskellige scenarier omkring situationer i patientpleje- og behandling. Der er mulighed for videooptagelse og efterfølgende debriefing, hvor der bl.a. kan ske en drøftelse af oplevelser, tanker, teoretiske overvejelser, planlægning, kommunikation og samarbejde med patient og kolleger, information, procedurer, metode samt muligheder for udvikling.

Lærings- og træningsmuligheder i LAKK indebærer et praksisnært, men risikofrit træningsmiljø. Du vil i LAKK have den fornødne tid og ro til at træne kliniske og kommunikative færdigheder, så du kan opleve dig bedre rustet i mødet med den virkelige patient og derved have øgede forudsætninger for at udstråle ro og sikkerhed.

Er du mere nysgerrig så klik her

 

Kort over placering af LAKK inkl. parkeringsmuligheder
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk