Dette er tekstversionen af Betaling af tandbehandling til patienter, der skal i strålebehandling/ højdosis kemobehandling
Klik her for at komme til den grafiske version af Betaling af tandbehandling til patienter, der skal i strålebehandling/ højdosis kemobehandling

Forside - Læs op - Sitemap


Betaling af tandbehandling til patienter, der skal i strålebehandling/ højdosis kemobehandling


 

Patienter med hoved-/hals cancer eller patienter med alvorlige hæmatologiske lidelser, som henvises til fokusundersøgelse på Kæbekirurgisk Klinik inden strålebehandling/højdosis kemobehandling, får lavet en undersøgelse af tænder, tandkød, slimhinder og kæber. Den nødvendige behandling dvs. ekstraktioner, operationer (infektionsfoci), som skal laves inden opstart af strålebehandling/ højdosis kemobehandling, foretages på Kæbekirurgisk Klinik, da det er vigtigt, at denne behandling foretages hurtigst muligt.

Fremstilling af proteser til erstatning af tænder som ekstraheres inden strålebehandlingen/højdosis kemobehandling er pr. 01.01.2005 en sygehusopgave. Behandlingen kan foretages hos egen tandlæge. Egen tandlæge skal herefter undersøge patienten og indsende et behandlingsforslag med prisoverslag inklusiv sygesikringens andel

som et samlet beløb til godkendelse, inden behandlingen indledes.

Behandling af eventuelle cariesangreb og udskiftning af fyldninger, som ikke har betydning for strålebehandling/kemobehandling, foretages hos egen tandlæge. Dette er ikke en hospitalsopgave, og er derfor for patientens egen regning. Egen tandlæge kan hjælpe patienten med at søge tilskud til behandlingen hos kommunen.

Tandplejeloven fra 1/4 – 2001, giver mulighed for, at patienterne kan få tilskud til behandling, hvis det kan dokumenteres, at patienten har betydelige tandproblemer som følge af strålebehandling/kemokur.

I loven står der, at det skal kunne dokumenteres via hospitalsjournaler, røntgenbilleder fra onkologiske afdelinger/ Kæbekirurgisk Klinik samt en erklæring fra egen tandlæge, at tandproblemerne er opstået efter strålebehandling/kemokur. Det er altså op til patienten selv at sørge for, at der er en rimelig ny status hos egen tandlæge inden strålebehandling/ kemobehandling begyndes, da det skal kunne dokumenteres, at tandproblemerne er opstået som følge af behandlingen.

Egen tandlæge kan hjælpe patienten med at søge Regionstandplejen om tilskud til behandling. Patienten har en egenbetaling på ca.  1.300 kr. årligt. Behandlingen skal godkendes af Regionsspecialtandplejen, inden den påbegyndes.

Tandprotetisk rekonstruktion til patienter, der har fået foretaget kæberesektion:

Patienter, som har fået foretaget resektion af kæbe inklusiv tænder som følge af tumor eller større cyste, har ret til vederlagsfri tandprotetisk behandling herunder implantater. Behandlingsindsatsen og betalingsindsatsen er en sygehusopgave. Kæbekirurgisk Klinik vurderer i de enkelte tilfælde, om behandlingen skal foregå i sygehusregi eller andet sted (tandlægeskole, primærsektoren) på sygehusets regning. I sidstnævnte tilfælde skal der indsendes et prisoverslag inklusiv sygesikringens andel som et samlet beløb til godkendelse, inden behandlingen indledes. Højest opnåelige beløb er 10.000 kr per kæbe (over-/eller underkæbe).

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk